Budowa urządzeń

Projektujemy, budujemy oraz modernizujemy urządzenia elektroenergetyczne.

Jesteśmy gotowi wykonać prace projektowania, budowy oraz modernizacji urządzeń elektroenergetycznych:

1.

Stacji elektroenergetycznych, złączy kablowych, budowy pojedynczych pól i urządzeń rozdzielczych a także montażu i wymiany transformatorów wszystkich napięć.

2.

Linii napowietrznych i kablowych wszystkich napięć.

3.

Układów automatyki sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektroenergetycznych.

4.

Urządzeń oświetlenia drogowego (w tym parkowego, oświetlenia okolicznościowego i podświetlenia ciekawych obiektów architektonicznych.

5.

Układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.

6.

Instalacji tymczasowych (prowizorycznych) dla zasilania imprez okolicznościowych, placów budowy lub zasilania obiektów tymczasowych).

Możemy przyjąć obowiązki inwestora zastępczego.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl