Udany st@rt Twojej firmy!

Wystartuj w Internet z pakietem Prąd z usługą e-firma + LAS.Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zobaczyć dokumenty dla tej oferty

Zobacz co możesz zyskać:

Tańszy prąd

Tańszy Prąd

z Gwarancją Rabatu od cen zawartych w naszej Taryfie

Pakiet dla firm

Pakiet dla firm

Własna domena, strona www i poczta bez reklam za jedyne 1 zł netto w pierwszym roku użytkowania.

Dwa rodzaje fachowców

Dwa rodzaje fachowców

Pomoc elektryka i informatyka w ramach pakietu Serwisant komputerowy 24H

Prąd z usługą e-firma + LAS

oznacza, że wspierasz środowisko. W Twoim imieniu wraz z Lasami Państwowymi, za każdy rok umowy z tym cennikiem, zasadzimy jedno drzewo.


Logo Lasów Państwowych
Lasy Państwowe są partnerem TAURONA w sadzeniu drzew.
Znajdź najbliższy POK Zamów kontakt

Ceny w naszych cennikach nie uwzględniają obniżek wynikających z Tarczy Antyinflacyjnej. Dostosujemy je do postanowień, rozporządzeń i ustaw w rozliczeniach z Państwem. Informacje o cenach po uwzględnieniu mechanizmów wynikających z Tarczy Antyinflacyjnej znajdziesz w dokumentach poniżej (Tarcza Antyinflacyjna).

Informacje na temat ustaw [1] i [2], które ograniczają wysokość cen prądu oraz związanych z nimi oświadczeń, znajdą Państwo na stronach tauron.pl/zamrozenie-pradu i tauron.pl/ceny.

[1] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127).
[2] Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243).

 • Lasy Państwowe najczęściej sadzą sosny, dęby, buki, świerki i brzozy. Leśnicy dobiorą gatunki w zależności od warunków naturalnych i lokalnych potrzeb. Inne gatunki sadzi się w obszarach górskich, a inne w obszarach nizinnych. Duże zróżnicowanie gatunków drzew, wpływa pozytywnie na zdrowotność i trwałość lasu.

 • Po podpisaniu umowy otrzymasz od nas e-mail, w którym poinformujemy Cię o planowanym terminie sadzenia. Kolejny e-mail wyślemy Ci, gdy drzewo będzie już posadzone. Wskażemy Ci też miejscowość, w której drzewo będzie rosło

 • W naszym klimacie drzewa zazwyczaj sadzi się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Wtedy są optymalne warunki dla wzrostu sadzonek i drzewa przyjmują się najlepiej.

 • Decyzję o wyborze miejsca posadzenia podejmujemy wraz z leśnikami. Dobierają je w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom przyrodniczym (siedliskowym) określonych obszarów.

 • Poinformujemy Cię e-mailem, gdzie rosną drzewa, które posadzimy dzięki Tobie. Sadzonki nie będą oznaczone indywidualnie, dlatego wskażemy Ci obszar nasadzeń lasu, a nie konkretne drzewo. Z uwagi na charakter prowadzenia gospodarki leśnej, nie możemy Ci zagwarantować, że dane drzewo rośnie na obszarze ogólnodostępnym.

 • Najkrócej rosną sosny i świerki, a najdłużej buki i dęby. W lasach gospodarczych drzewa osiągają wiek około 100 lat. Po tym czasie ich przyrost na grubość i wysokość maleje, a ich drewno może służyć np. na cele przemysłowe.
 • Lasy Państwowe prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną i gwarantują, że posadzony przez nas las będzie rósł kilkadziesiąt a nawet więcej lat. Co nie oznacza, że wszystkie drzewa, które pierwotnie zasadzimy doczekają np. 50 lat, ponieważ drzewa poddawane są różnym procesom naturalnym przez co m.in. niektóre z nich mogą uschnąć, zostać zniszczone przez szkodniki, zwierzynę leśną lub mogą zostać usunięte w trakcie prac gospodarczych. Jednak las w tym miejscu będzie trwał przez kilkadziesiąt lub więcej lat. Przez ten czas będzie spełniał wiele funkcji ważnych dla przyrody, klimatu i człowieka.
 • Na razie nie ma takiej możliwości.
 • Zaangażowaliśmy się w akcję sadzenia drzew, ponieważ chcemy wspierać zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, które są odnawiane dla dobra przyrody i człowieka. Posadzone lasy będą pochłaniać dwutlenek węgla oraz przez długie lata będą miejscem do życia tysięcy organizmów.
 • Skupiamy się na sadzeniu drzew w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.
 • Lasy Państwowe są zobowiązane do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, a to oznacza i gwarantuje nam, że drzewa będą rosły kilkadziesiąt lat. Obecnie 30% kraju pokrywają lasy, a od 1945 r. lesistość polski wzrosła o 50%. Lasy Państwowe corocznie zwiększają powierzchnię lasów, ich różnorodność, a średni wiek rosnącego drzewa w Polsce się zwiększa.
 • Gdy leśnicy zasadzą drzewo poinformujemy Cię e-mailem w jakiej miejscowości to drzewo rośnie. E-mail nie będzie jednak zawierał informacji, kiedy dokładnie Lasy Państwowe je posadziło, jak również jakiego jest gatunku.
 • Od razu posadzimy 2 drzewa.
 • Lasy Państwowe najczęściej sadzą sosny, dęby, buki, świerki, brzozy itd. Gatunki będą dobierane w zależności od warunków naturalnych i lokalnych potrzeb. Inne gatunki sadzi się w obszarach górskich, a inne w obszarach nizinnych. Duże zróżnicowanie gatunków sadzonek drzew wpływa pozytywnie na zdrowotność i trwałość lasu.
 • Nie, nie ma takiej możliwości.
 • Drzewo nie będzie podpisane, nie pozwala na to skala naszego przedsięwzięcia. Zamierzamy zlecić posadzenie kilkuset tysięcy drzew i taka personalizacja nie jest możliwa.
 • Naszym partnerem są Lasy Państwowe, które prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną i takie działanie byłoby bezcelowe, a przede wszystkim nieopłacalne. Drzewo swoją wartość rynkową osiąga najwcześniej po 20 latach, a i wtedy usuwa się tylko wybrane pojedyncze drzewa np. podczas zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Nie, nie będziemy dosadzali pojedynczych drzew. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie przyjmie się lub zostanie uszkodzonych znaczna część młodych drzew to leśnicy dosadzą w tych miejscach nowe drzewka.
 • Sadzonki drzew najczęściej mają 3-4 lata i są wielkości od 15 do 30 cm.
 • Wcześniejsza rezygnacja z cennika nie wpłynie na posadzone drzewo, będzie rosło dalej.
 • W przypadku wyboru analogicznego cennika na kolejny okres, nasze zobowiązanie się ponowi tzn. jeśli dotychczas był to cennik dwuletni i taki też będzie kolejny wybrany cennik, to posadzimy kolejne 2 drzewa.
 • Lasy Państwowe sadzą tzw. gatunki biocenotyczne, jednak na dużo mniejszą skalę niż drzewa leśne. Drzewa te wzbogacają różnorodność biologiczną lasu, gdyż obfitują w nektar, obficie kwitną, posiadają miękkie drewno (lipa), czy rodzą owoce. Niemniej jednak drzewa, które posadzimy nie będą ani naszą, ani Twoją własnością, gdyż lasami w Polsce zarządzają Lasy Państwowe.
 • Drzewa nie będą spersonalizowane, dlatego na pewno nie wskażemy Ci tego jednego, konkretnego drzewa, ale widok posadzonego dzięki Tobie lasu postaramy się pokazać na naszej stronie internetowej.
 • Informacje o postępie akcji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
 • Współpracujemy z Lasami Państwowymi, które posiadają duży potencjał i co roku sadzą las na kilkudziesięciu tysiącach hektarach, co przekłada się na ok. 500 mln drzew rocznie.
 • Po zasadzeniu poinformujemy Cię e-mailem, w jakiej miejscowości rośnie drzewo, które dzięki Tobie zasadziliśmy. Z uwag na charakter prowadzenia gospodarki leśnej nie możemy Ci zagwarantować, że drzewo rośnie na obszarze ogólnodostępnym.
 • Nie, ani my, ani Ty nie będziemy właścicielami drzewa, gdyż lasami w Polsce zarządzają Lasy Państwowe.
 • W naszym klimacie drzewa sadzi się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Wtedy są optymalne warunki dla wzrostu sadzonek i drzewa przyjmują się najlepiej. Zatem jeżeli zawierasz umowę z cennikiem z opcją „las” np. w czerwcu, to drzewo zostanie posadzone jesienią.
 • W ciągu miesiąca od skorzystania z oferty, otrzymasz e-mail z informacją, czy drzewo zostanie zasadzone wiosną czy jesienią. Kolejny e-mail otrzymasz, gdy drzewa zostaną posadzone.
 • Drugą wiadomość dostaniesz na ten sam adres e-mail co pierwszą.