Zostań ponownie klientem
TAURONA

Podsumowanie

Zmieniasz sprzedawcę prądu na:
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30 - 417 Kraków zmień

Cena za MWh
stawki za sprzedaż

Cena obowiązująca do 31.12.2019:

0.00 zł1

netto

Cena obowiązująca od 01.01.2020 do 31.12.2021:

0.00 zł1

netto

DALEJ

1Prezentowane ceny i stawki energii elektrycznej dotyczą jedynie sprzedaży energii elektrycznej. Aby otrzymać całkowity koszt zakupu, należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.