Mikroinstalacja

Mikroinstalacja to własne, odnawialne źródło energii. Sprawdź, jak ją podłączyć. 
 

Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić: 

Moc mikroinstalacji

Moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej).
Postępuj według poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Źródło energii

Planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW (zwaną dalej mikroinstalacją).

Odbiorca końcowy

Dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.
Ważne - sprawdź, czy jesteś prosumentem: 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od tego czy jesteś prosumentem czy też nie.

W myśl ustawy (Art. 2 pkt. 27a), prosumentem określamy odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

 

Dowiedz się więcej:

Sprawdź procedurę przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej oraz procedurę przyłączenia mikroinstalacji innej niż prosumencka.

Sprawdź

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl