Obiekt wielolokalowy

Podłączyć możesz zarówno plac budowy jak i nowy obiekt.

Przyłączenie do sieci realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne jeśli chcesz podłączyć prąd.

Jeżeli planujesz budowę 

Jeżeli planujesz budowę obiektu wielolokalowego, w pierwszej kolejności powinno być zrealizowane zasilanie placu budowy.

Jednocześnie powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia dla docelowego zasilania obiektu.

Przy wypełnieniu wniosków o określenie warunków przyłączenia potrzebne będzie wsparcie projektanta Twojego obiektu. 
Kto może ubiegać się o przyłączenie do sieci?

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany obiekt wielolokalowy, a także gdzie będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej przez osoby użytkujące poszczególne lokale. 

Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie.

Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dopiero po zrealizowaniu umowy o przyłączenie oraz zawarciu lub aktualizacji umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które po zakończeniu budowy będzie zdemontowane.

Więcej

Nowy obiekt

Przyłączenie i zasilanie instalacji elektrycznej w nowym obiekcie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Więcej

Dowiedz się więcej: 

www.tauron-dystrybucja.pl

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl