Oświadczenie o zapewnieniu dostaw

Sprawdź, kiedy będzie Ci potrzebne oświadczenie o możliwości przyłączenia i zapewnienia dostaw oraz jak je złożyć.

Przyłączenie do sieci realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne.

Oświadczenie TAURON Dystrybucja S.A. 

Oświadczenie TAURON Dystrybucja S.A. o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydawane jest na wniosek klienta w następujących sytuacjach:
 • Klient planuje zakup terenu/obiektu i chce zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową przed nabyciem prawa do korzystania
 • Klient chce uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego

Wydanie oświadczenia

O wydanie takiego oświadczenia może wystąpić osoba fizyczna, prawna lub Urząd Gminy w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym przypadku nie jest wymagane posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do przedmiotowego obiektu.

Oświadczenie ma charakter informacyjny 

Oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia. W tym celu należy rozpocząć procedurę przyłączania.

Oświadczenie traci ważność po upływie 1 roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki przyłączenia. Nie narzuca ona TAURON Dystrybucja S.A. obowiązku późniejszego przyłączenia klienta według opłaty taryfowej w ściśle określonym terminie.

Wybierz interesującą Cię opcję:

 • 1. Złóż wniosek o wydanie oświadczenia 

  W celu otrzymania oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej pojedynczego obiektu o mocy przyłączeniowej do 40 kW należy wypełnić druk OK. Druk można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku OK:
  • Dane inwestora wraz z danymi adresowymi,
  • Dane pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony do reprezentowania inwestora w celu uzyskania Oświadczenia (niewymagane),
  • Dane opisujące obiekt.
  Pobierz druk OK
  Nie wiesz jak uzupełnić druk OK?
  Sprawdź!

  2. Uzyskaj oświadczenie

  Aby uzyskać oświadczenie udaj się do dowolnego POK, gdzie załatwisz sprawę od ręki, lub prześlij go na adres korespondencyjny:
  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
  40-389 Katowice,
  ul. Lwowska 23.

  W przypadku obsługi korespondencyjnej oświadczenie otrzymasz do 14 dni od dostarczenia druku OK do TAURON Dystrybucja S.A.
 • 1. Złóż wniosek o wydanie oświadczenia 

  W celu otrzymania oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej pojedynczych odbiorców o mocy przyłączeniowej powyżej 40 kW należy wypełnić wniosek OP. Druk dokumentu można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku OP:
  • Dane inwestora wraz z danymi adresowymi
  • Dane pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony do reprezentowania inwestora w celu uzyskania Oświadczenia (niewymagane)
  • Dane opisujące obiekt
  Pobierz wniosek OP
  Do wniosku OP należy dołączyć plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, umożliwiający lokalizację obiektu w terenie.
   
  Wypełniony i podpisany wniosek OP wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać do najbliższej względem przyłączanego obiektu placówki TAURON Dystrybucja S.A.

  2. TAURON Dystrybucja S.A. wyda oświadczenie 

  Po złożeniu wypełnionego i podpisanego wniosku OP, zostanie wydane oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej, które można odebrać osobiście w Punktach Obsługi Klienta podczas składania wniosku OK.
  Ewentualnie wysłane zostanie ono do wnioskodawcy drogą pocztową w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Czy te informacje okazały się przydatne?
  Jeśli masz uwagi dotyczące procesu, możesz podzielić się nimi przez poniższy formularz.
  Masz pytania? Przejdź do kontaktu

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl