Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Oświetlenie dróg i ulic

Instalacje oświetlenia drogowego są przyłączane w podobny sposób jak dom jednorodzinny. Różnica polega na tym, że nie jest konieczne zasilanie placu budowy. 

Co chcesz podłączyć?

Nowe punkty 

Nowe punkty oświetleniowe w istniejącej instalacji.

Więcej

Nowy obiekt

Przyłączenie i zasilanie nowej instalacji oświetleniowej.

Więcej

Przyłączenie do sieci

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do instalacji oświetlenia drogowego, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. 

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl