Przyłączenie do sieci

O przyłączenie do sieci może ubiegać się każdy, kto chciałby przyłączyć obiekt lub plac budowy.

ABC przyłączenia

Kto może przyłączyć się do sieci?

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Uzyskaj warunki przyłączenia

Aby przyłączyć się do sieci, należy uzyskać warunki przyłączenia oraz zawrzeć i zrealizować umowę o przyłączenie. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

Złóż wniosek drogą elektroniczną

Na podstawie wniosku zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. 

Złóż wniosek

Warunki przyłączenia

Są to określone przez właściciela sieci wymagania techniczne, które należy spełnić, aby było możliwe przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej. Po ich otrzymaniu należy podpisać umowę o przyłączenie. Czas realizacji przyłączenia jest zależny od wielu czynników - wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie. Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, ma miejsce po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej oraz zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Budowa instalacji

Przyłącze

Jest to odcinek lub element sieci służący do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

Złącze

Jest to element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.

Licznik

Jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej.

Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.

Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) 

Jest to linia doprowadzająca energię elektryczną od złącza do poszczególnych budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej. 

Tablica rozdzielcza

Jest to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca, z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt.

Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

Typy przyłączy

Przyłącze kablowe

jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki.

Zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.

Przyłącze napowietrzno-kablowe

Jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem odcinków linii napowietrznej i kablowej. Jest to określenie potoczne i można się z nim spotkać w trakcie rozmów z projektantami. W rozliczeniach opłaty za przyłączenie występują przyłącza kablowe lub napowietrzne. Od ich typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

Przyłącze napowietrzne

Jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów.

Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego.

Zasilanie placu budowy

Zasilanie tymczasowe

Jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne.

Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.

Zasilanie docelowe

Jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z grupy taryfowej dla gospodarstw domowych po zakończeniu budowy.

Zasilanie nowego obiektu

Zasilanie tymczasowe

Jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.

Zasilanie docelowe 

Jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej, w okresie użytkowania obiektu.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl