Źródło wytwórcze

Planujesz budowę źródła wytwórczego? Powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. 
Możesz również przyłączyć źródło w istniejącym obiekcie, np. panele fotowoltaiczne. W przypadku gdy przed przyłączeniem docelowym wymagasz zasilenia placu budowy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które po zakończeniu budowy będzie zdemontowane.

Nowe źródło wytwórcze

Przyłączenie źródła wytwórczego (w tym mikroinstalacji nie spełniającej wymogów przyłączenia na podstawie zgłoszenia) w nowym lub istniejącym obiekcie.

Mikroinstalacja

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl