Okres rozliczeniowy

To okres między dwoma kolejnymi odczytami licznika, które służą do rozliczenia zużytego prądu. Możesz wybrać okres jedno lub dwumiesięczny.