Rozwiązanie kolizji

Jeśli planujesz korzystać z działki w sposób, który koliduje z rozmieszczeniem stacji energetycznych, złączy kablowych, słupów, kabli czy linii energetycznych to kolizja urządzeń elektroenergetycznych.

Kolizja czasami oznacza:

Przesunięcie słupa

Zmianę przebiegu kabla / linii energetycznej

Przebudowę linii energetycznej na izolowaną

Czasowe wyłączenie urządzeń aby bezpiecznie wykonać prace

Pomagamy w usuwaniu kolizji urządzeń elektroenergetycznych

Urządzenia elektroenergetyczne

Przygotujemy i wyłączymy urządzenia elektroenergetyczne. Przeszkolimy Twoich wykonawców jak wykonać bezpiecznie niezbędne prace.

Zgoda na przebudowę

Pomożemy w formalnościach w otrzymaniu zgody na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.

Usuwanie kolizji

Przebudujemy urządzenia elektroenergetyczne i usuniemy kolizję.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl