Nasze doświadczenie

Dbamy o stan techniczny wszystkich urządzeń należących do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 2 000 km linii 110 kV.

7 000 km
linii napowietrznych i kablowych 6, 15 i 20 kV

9 000
transformatorów

20 000 km
linii niskiego napięcia 230/400 V

160 000
lamp oświetlenia ulicznego

Nasze usługi

Pogotowie energetyczne   

24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
Do 4 godzin od zgłoszenia monterzy wykonają drobne naprawy, łączenia lub diagnostykę.

Diagnostyka i inwentaryzacja

Oględziny, pomiary parametrów urządzeń i energii elektrycznej, pomiary termowizyjne. Obszary zagrożeń, wskazówki eksploatacyjne. Inwentaryzacja z uzupełnieniem dokumentacji technicznej.

Naprawa i konserwacja     

Przeglądy, drobne naprawy, regulacje, czyszczenie i sprawdzenie oraz nastawy układów zabezpieczeń i sterowania. Naprawa i wymiana aparatów i całych urządzeń. Planowa lub awaryjna wraz z dostawą lub wypożyczeniem urządzeń na okres naprawy.

Usługi sprzętu specjalnego 

Usługi wykonywane specjalistycznym sprzętem np. lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych, usługi podnośników koszowych, koparek i dźwigów.

Przejęcie obowiązków        

Przejęcie obowiązków firmy posiadającej status prowadzącego eksploatację (w rozumieniu przepisów o bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych). Prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej, łączenia ruchowe, reprezentacja właściciela przez organami kontrolnymi i dystrybutorem energii.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl