test

Konfigurujemy dla Ciebie produkt

Zostań ponownie klientem TAURONA

Obecna
umowa

Nowa
umowa

Zgody

Formularz

1 Obecna umowa

Wskaż, od jakiego sprzedawcy wracasz do TAURONA
Podaj nam swoją obecną taryfę
Taryfa C

C11

C12A

C12B

C12

Taryfa G

G11

G12

G12W

G13

Dla jakiego lokalu zmieniasz sprzedawcę prądu?

Podaj nam przeznaczenie lokalu i prognozowane zużycie dla pierwszego okresu rozliczeniowego.

Aktualne zużycie możesz sprawdzić na fakturze za sprzedaż lub dystrybucję energii elektrycznej zwróć uwagę na obecnie posiadany okres rozliczeniowy. Jeśli faktury otrzymujesz np. co 2 miesiące to wielkość zużycia z faktury podziel przez 2 i otrzymaną wartość wpisz w powyższe pole
Sprawdź, jak określić prognozowane zużycie

lokal użytkowy

plac budowy

lokal mieszkalny

klatka schodowa

inne

Prognozowane zużycie kWh / miesiąc
DALEJ

Podsumowanie

Cena za MWh

stawki za sprzedaż

Cenę za MWh podamy Ci na
kroku 2, po wyborze oferty

Zmieniasz dostawcę prądu na: