Sposób rozliczania energii prosumentów zgodnie z Ustawą OZE


Od 1 kwietnia 2022 r. Ustawa OZE[1] zobowiązuje nas, żebyśmy w rozliczeniach z Tobą bilansowali energię dla każdej godziny (bilansowanie godzinowe). Oznacza to, że najpierw sumujemy energię, którą pobierzesz z sieci w ciągu każdej godziny na wszystkich fazach. Następnie odejmujemy od tego sumę energii, którą w ciągu tej samej godziny wprowadzisz do sieci na wszystkich fazach.

Energię pobraną i wprowadzoną, które zbilansowały się w każdej godzinie – traktujemy jako autokonsumpcję i jej nie rozliczamy. To zupełnie, tak jakby nie została przez Ciebie ani wprowadzona, ani pobrana z sieci.

Rozliczamy natomiast energię, która się nie zbilansowała. Na swojej fakturze za prąd zobaczysz więc energię pobraną - gdy pobierzesz więcej niż wprowadzisz lub wprowadzoną - gdy wprowadzisz więcej niż pobierzesz.

Po odjęciu autokonsumpcji w każdej godzinie, zarówno suma energii oddanej jak i pobranej będzie niższa o tę samą wartość od tej, którą pokazuje Twój licznik.

Zrezygnowaliśmy z prezentacji wskazań liczników na fakturach, ponieważ Ustawa zobowiązała nas do rozliczeń na podstawie ilości energii zbilansowanej godzinowo – która nie wynika wprost ze wskazań licznika (jak to miało miejsce przed 1 kwietnia 2022 roku).

Jeżeli chcesz zweryfikować, ile prądu pobierasz, a ile wprowadza do sieci Twoja mikroinstalacja w każdej godzinie, możesz:
 • • na bieżąco śledzić swoje dane przed i po bilansowaniu w aplikacji e-licznik. To nowa funkcjonalność, dzięki której na bieżąco możesz sprawdzić swoje zużycie.
 • • zamówić u nas Raport Danych Pomiarowych. Raport ten obejmuje ilości energii pobranej i oddanej zarówno przed i po bilansowaniu godzinowym.
Aby zamówić Raport Danych Pomiarowych Twojej mikroinstalacji, zaloguj się do serwisu Mój TAURON. Raport prześlemy do Ciebie na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu.

Bilansowanie godzinowe w praktyce, czyli przykładowy „dzień z życia” Twojej mikroinstalacji

 1. W słoneczne południe, Twoja instalacja fotowoltaiczna produkuje energię, a Ty jesteś poza domem, na przykład w pracy lub szkole.

  W każdej takiej godzinie Twoja mikroinstalacja wyprodukowała więcej prądu niż potrzebowałeś. W Raporcie Danych Pomiarowych ilość prądu, którą wyprodukowała Twoja mikroinstalacja w każdej godzinie, wykażemy w rubryce „zbilansowane oddanie”. Będzie ona pomniejszona o Twoje zużycie w tej godzinie (czyli o autokonsumpcję). W rubryce “zbilansowane pobranie” będzie zero.

  Ilość prądu, którą rozliczamy na fakturze Nie rozliczamy na fakturze
  Godzina Pobranie ECP Oddanie ECO Zbilanowane pobranie ECBP Zbilansowanie oddanie ECBO Autokonsumpcja Pobranie Autokonsumpcja Oddanie
  11:00 1,03 3 0 1,97 1,03 1,03
  12:00 1,5 3,2 0 1,7 1,5 1,5
  Suma do rozliczenia 0 3,67 2,53 2,53

 2. Wieczorem Twoja mikroinstalacja produkuje mniej energii, a Ty w tym czasie jesteś w domu i korzystasz z prądu. W tych godzinach prąd wyprodukowany przez mikroinstalację przestaje wystarczać i zaczynasz pobierać energię z sieci.

  W każdej takiej godzinie, pobrany przez Ciebie z sieci prąd, pomniejszony o ilość prądu, którą wyprodukowała w tej godzinie Twoja mikroinstalacja (czyli autokonsumpcję), wykażemy w Raporcie Danych Pomiarowych w rubryce “zbilansowane pobranie”, a w rubryce “zbilansowane oddanie” będzie zero.

  Ilość prądu, którą rozliczamy na fakturze Nie rozliczamy na fakturze
  Godzina Pobranie ECP Oddanie ECO Zbilanowane pobranie ECBP Zbilansowanie oddanie ECBO Autokonsumpcja Pobranie Autokonsumpcja Oddanie
  18:00 4,3 1,7 2,6 0 1,7 1,7
  19:00 5,01 1,04 3,97 0 1,04 1,04
  Suma do rozliczenia 6,57 0 2,74 2,74

Ważna informacja – bilansujemy energię w każdej godzinie!

Pamiętaj, że energię bilansujemy w każdej godzinie, co oznacza, że nadprodukcja, która powstała w słonecznych, południowych godzinach jest odnotowana w raporcie, ale nie bilansuje większego zużycia w godzinach wieczornych (czyli poza tą godziną, w której została wyprodukowana).

Ewentualną nadprodukcję, po bilansowaniu godzinowym, uwzględnimy w Twoim rozliczeniu całego okresu.

Raport Danych Pomiarowych, czyli jak sprawdzić ilość energii po bilansowaniu

Raport Danych Pomiarowych Twojej mikroinstalacji, zamówisz w serwisie lub aplikacji Mój TAURON w Strefie prosumenta. Aby zamówić raport przejdź do sekcji Oferty dla Ciebie i wybierz opcję Zamów dane pomiarowe online. Raport prześlemy do Ciebie na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu.

W Raporcie Danych Pomiarowych nazwaliśmy kolumny z danymi – skrótami:
 • ECP – ilość energii pobranej przed zbilansowaniem,
 • ECO – ilość energii oddanej przed zbilansowaniem.
 • ECBP – ilość energii pobranej po zbilansowaniu,
 • ECBO – ilość energii oddanej po zbilansowaniu.
Aby zweryfikować ilość energii rozliczonej na fakturze – zsumuj ilości energii zbilansowanej pobranej (ECBP) i zbilansowanej oddanej (ECBO) we wszystkich strefach w tym samym okresie, za który wystawiliśmy Ci fakturę.

Ważna informacja – porównaj te same okresy!

Pamiętaj, zamów Raport Danych Pomiarowych za ten sam okres, za który wystawiliśmy fakturę, aby porównać ilości energii pobranej i wprowadzonej do sieci – którą rozliczyliśmy na tej fakturze z ilością energii przekazaną do rozliczenia przez Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Dla liczników wielostrefowych Raport Danych Pomiarowych pokazuje sumę energii pobranej i oddanej do sieci we wszystkich strefach. Dlatego na fakturze, również zsumuj energię pobranej we wszystkich strefach.

Podstawy prawne

[1] Nowelizacja Ustawy OZE z dnia 29 października 2021 roku