Ceny maksymalne prądu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024.

Dowiedz się więcej

Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Ustawa [1] z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Ustawa wyznacza również warunki przyznania upustu odbiorcom uprawnionym za obniżenie zużycia energii elektrycznej w 2023 roku. Więcej informacji na temat upustu znajdziesz tutaj.

Ile wynosi maksymalna cena prądu?

  • 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych powyżej limitu i odbiorców z Grup 1-5, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku
  • 693 zł/MWh dla nowych odbiorców z Grup 1-5 lub tych, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, pod warunkiem złożenia Oświadczenia w 2024 roku.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Kto i jak może skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Ochrona, która wynika z Ustawy [1], obejmuje określone grupy odbiorców:

Grupa 1 i 2

Kto należy do grupy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy [1]) - w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Uwaga: Od 1 lipca 2024 r. zmieni się definicja odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) Ustawy.

Grupa 3

Kto należy do grupy

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie [1] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy [1]).

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 4

Kto należy do grupy

Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy [1] w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów.


Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 5

Kto należy do grupy

Podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w art.2 ust.2 lit. b-e Ustawy [1]

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Gospodarstwa domowe

Kto należy do grupy

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [2] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy [1]).

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy nie muszą nic robić. Maksymalna cena prądu dotyczyć będzie energii elektrycznej powyżej limitu określonego w Ustawie [2]. Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu tego limitu.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Co zrobić, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Gospodarstwa domowe

Nie musisz nic robić

Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu limitów wprowadzonych Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Klienci, którzy składali oświadczenie w 2022 lub 2023 roku

Odbiorcy z Grup 1-5

Klienci, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku - nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci i ci, którzy nie składali oświadczenia w 2022 lub 2023 roku

Odbiorcy z Grup 1-5

Nowi klienci lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie, aby skorzystać z ceny maksymalnej do 30 czerwca 2024 roku.

Klienci, którzy złożą Oświadczenia do 31 stycznia 2024 roku, będą mogli skorzystać z ceny maksymalnej od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Klienci, którzy złożą oświadczenie po 31 stycznia, będą mogli skorzystać z cen maksymalnych od początku kolejnego miesiąca następującego po dacie złożenia Oświadczenia do 30 czerwca 2024 roku.

Poniżej znajdziesz wzór Oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem [3]:

Instrukcja wypełniania Oświadczenia

Jak wypełnić oświadczenie?

Przygotowaliśmy instrukcję, w której krok po kroku wyjaśniamy, jak wypełnić oświadczenie.

Pobierz instrukcję wypełniania Oświadczenia
Oświadczenie możesz uzupełnić także w serwisie Mój Tauron – jeśli posiadasz w nim konto. Zaloguj się

Pamiętaj! Oświadczenie, które uzupełnisz w serwisie Mój TAURON, musisz potem podpisać i złożyć w wybrany przez siebie sposób - szczegóły poniżej.

Jak złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie możesz wysłać:

Elektronicznie

Na adres ceny@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.

Zgodnie z Ustawą [1] nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Pocztą

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice


Za datę złożenia Oświadczenia uznawana będzie data nadania listu (stempla pocztowego). Rekomendujemy wysyłkę w formie listu poleconego.

Osobiście

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę


[1] Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 Zmiana dziennika ustaw na: (Dz. U. z 2024 r. poz. 190) ze zmianami.

[2] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 276) ze zmianami.

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U z 2022 poz. 2299)

[4] Do ceny należy doliczyć podatek Vat i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami

Najczęściej zadawane pytania

Czy cena o której mowa jest ceną netto czy brutto?

Rozwiń
Zwiń

Ceny dla wszystkich kategorii są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Co zrobić, gdy przestanę być odbiorcą uprawnionym lub zmieni się ilość energii wykorzystywana na cele warunkujące maksymalną cenę prądu (Grupy 1-5)?

Rozwiń
Zwiń

Powiadom nas o tym do 7 dni od momentu zaistnienia takiej sytuacji.

Gdzie znajdę informacje o upuście?

Rozwiń
Zwiń

Informacje o upuście znajdziesz tutaj.