Uzgodnienia branżowe, warunki przebudowy

Potrzebujesz uzgodnień branżowych dotyczących istniejącego uzbrojenia terenu dla nowej inwestycji (np.: budowy domu) lub przebudowy istniejącej infrastruktury? Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Uzgodnień należy dokonywać z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne.

Do pobrania:

Wniosek uzgodnienie branżowe, warunki przebudowy.

Procedura:

  1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
  2. Dołącz do niego 2 egzemplarze mapy zasadniczej z zaznaczonym obszarem, który Cię interesuje lub działką, której dotyczy.
  3. Dostarcz dokumenty do Punktu Obsługi Klienta.

Gdzie dostarczyć dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć korespondencyjnie lub osobiście w POK. Odpowiedź otrzymasz pocztą wraz z fakturą za wykonaną usługę. 

Opłata za naniesienie uzbrojenia terenu jest zależna od złożoności dokumentacji i ilości stron.

Kolizja z Twoją inwestycją

  • Jeśli na podstawie otrzymanego uzgodnienia stwierdzisz, że nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, dostarcz pismo do Punktu Obsługi Klienta i dołącz do niego mapkę z zaznaczonym miejscem kolizji
  • W odpowiedzi otrzymasz pismo określające warunki przebudowy istniejących urządzeń lub sieci elektroenergetycznej. W przypadku ich akceptacji zgłoś się do wyznaczonego pracownika, aby spisać porozumienie regulujące sposób realizacji i finansowania przebudowy
  • Możesz również zlecić wykonanie prac naszej spółce wykonawczej - TAURON Dystrybucja Serwis S.A., która przeprowadzi przebudowę urządzeń elektroenergetycznych i pomoże Ci w załatwieniu niezbędnych formalności

Opłaty za uzgodnienia branżowe 

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl