Fotowoltaika dla firm i dla rolników od TAURONA

Prowadzisz firmę lub gospodarstwo rolne?
Chcesz ochronić się przed wzrostem cen energii?

Wybierz dedykowaną ofertę instalacji fotowoltaicznych do 50 kW dla mikro-przedsiębiorców, firm MSP oraz dla rolników, obejmująca również finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Oferta fotowoltaiki dla firm i rolników od TAURONA - co obejmuje?

Chcesz poznać więcej szczegółów i porozmawiać z naszym konsultantem?

Zamów kontakt

Fotowoltaika dla mikro-przedsiębiorców i firm z sektora MSP

Zalety:

Chcesz się dowiedzieć ile możesz zaoszczędzić i poznać koszt instalacji oraz warunki finansowania?

Zamów bezpłatną wycenę!

Fotowoltaika dla rolnika

Zalety:

Chcesz się dowiedzieć ile możesz zaoszczędzić i poznać koszt instalacji oraz warunki finansowania?

Zamów bezpłatną wycenę!

Kredyt na fotowoltaikę dla rolników i dla firm banku Credit Agricole

Wymagania:


Pełną ofertę kredytowania inwestycji w fotowoltaikę znajdziesz tutaj.

 • Warunek skorzystania z oferty Otwarte Konto Biznes
  Segment dostępności SME* - Klienci Micro i SME (sub-segmenty) oraz Klient AGRO Minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce (nie dotyczy Młodego Rolnika)
    * Mikro-przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 20 (słownie: dwadzieścia) milionów złotych
  Przeznaczenie ▪ Finansowanie zakupu oraz montażu instalacji Fotowoltaicznych
  ▪ Refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach lub nakładów własnych, poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy, zgodnie z przeznaczeniem produktu
  ▪ Wykup z firmy leasingowej
   Kwota kredytu Finansowanie zakupu i lub montażu paneli:
  ▪  min 10 tys. PLN,
  ▪  max 2 mln PLN  (bez zabezpieczeń rzeczowych: max 200 tys. PLN) Finansowanie VAT i lub dotacji (AGRO):
  ▪  100% podatku VAT i/lub dotacji * * wymaga się, aby finansowana dotacja wynosiła min. 80% kwoty przypadającej na finansowany środek trwały Kredyt pomostowy obsługiwany jest na osobnym rachunku kredytowym, powiązanym z kredytem inwestycyjnym.
  Okres kredytowania ▪ maksymalny okres kredytowania: 72 miesiące
  Oprocentowanie oprocentowanie = stopa bazowa WIBOR 3M + marża banku
  ▪  marża banku przy udzieleniu kredytu – 3,70%
  Prowizja ▪  prowizja za udzielenie kredytu – 1,70%
  Wymagana wpłata własna ▪ Min. 10% wartości inwestycji (z zastrzeżeniem LTV ≤ 75%, gdy kredyt zabezpieczony hipoteką)
  Forma wypłaty ▪  finansowanie zakupu: wypłata kredytu na rachunek dostawcy
  ▪  refinansowanie kredytu / nakładów – wypłata na rachunek w innym banku / rachunek Klienta
  Spłata ▪  sposób spłaty kredytu inwestycyjnego ustalany indywidualnie – raty miesięczne, kwartalne
  ▪  sposób spłaty kredytu na VAT i lub dotację: odsetki płatne miesięcznie, kapitał spłacany poprzez zwrot dotacji /lub zwrot VAT z US możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty
  Informacje dodatkowe Na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR, zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 
  Credit Agricole Bank Polska S.A. może objąć udzielane kredyty na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,  Gwarancją Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu.  W tym celu Klient musi złożyć odrębny wniosek o objęcie kredytu Gwarancją Biznesmax z dopłatą przez BGK do oprocentowania tego kredytu.
  Okres kredytowania oraz wysokość maksymalnej kwoty kredytu zostaną określone po zbadaniu zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, informacje o oprocentowaniu oraz opłaty i prowizje wskazane są w regulaminie, tabeli oprocentowania oraz tabeli opłat i prowizji dostępnych na credit-agricole.pl/firmy oraz w placówkach banku Credit Agricole. Materiał ma charakter informacyjny.

Chcesz otrzymać ofertę na instalację fotowoltaiczną z finansowaniem?

Zamów kontakt

Najczęściej zadawane pytania

 • Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1.2-2,5 m² i moc nominalną 200 – 550 Wat. By zapewnić energię elektryczną dla domu jednorodzinnego potrzeba od kilku do kilkunastu takich paneli. Szczegółowe obliczenie powierzchni warto oprzeć o: zużycie prądu i moc paneli, na które chcesz się zdecydować.

 • Wszędzie, gdzie będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Optymalny jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych strukturach. Można również zainstalować instalacje na gruncie, jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca na połaci dachowej.

 • Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych, Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora, Właściciele mikroinstalacji zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, Jeśli będziesz chciał przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane wcześniej warunki przyłącza, musisz tylko zgłosić ten fakt operatorowi.

 • Więcej pytań i odpowiedzi dla tego produktu znajdziesz tutaj