Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika dla firm od TAURONA

Prowadzisz firmę lub gospodarstwo rolne?
Chcesz ochronić się przed wzrostem cen energii?

Wybierz dedykowaną ofertę instalacji fotowoltaicznych do 50 kW dla mikro-przedsiębiorców, firm MSP oraz rolników, obejmująca również finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Oferta fotowoltaiki dla firm i rolników od TAURONA - co obejmuje?

Chcesz poznać więcej szczegółów i porozmawiać z naszym konsultantem?

Zamów kontakt

Fotowoltaika dla mikro-przedsiębiorców i firm z sektora MSP

Zalety:

Chcesz się dowiedzieć ile możesz zaoszczędzić i poznać koszt instalacji oraz warunki finansowania?

Zamów bezpłatną wycenę!

Fotowoltaika dla rolnika

Zalety:

Chcesz się dowiedzieć ile możesz zaoszczędzić i poznać koszt instalacji oraz warunki finansowania?

Zamów bezpłatną wycenę!

Kredyt na fotowoltaikę dla firm i rolników banku Credit Agricole

Wymagania:


Pełną ofertę kredytowania inwestycji w fotowoltaikę znajdziesz tutaj.

 • Warunek skorzystania z oferty Otwarte Konto Biznes
  Segment dostępności SME* - Klienci Micro i SME (sub-segmenty) oraz Klient AGRO Minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce (nie dotyczy Młodego Rolnika)
    * Mikro-przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 20 (słownie: dwadzieścia) milionów złotych
  Przeznaczenie ▪ Finansowanie zakupu oraz montażu instalacji Fotowoltaicznych
  ▪ Refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach lub nakładów własnych, poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy, zgodnie z przeznaczeniem produktu
  ▪ Wykup z firmy leasingowej
   Kwota kredytu Finansowanie zakupu i lub montażu paneli:
  ▪  min 10 tys. PLN,
  ▪  max 2 mln PLN  (bez zabezpieczeń rzeczowych: max 200 tys. PLN) Finansowanie VAT i lub dotacji (AGRO):
  ▪  100% podatku VAT i/lub dotacji * * wymaga się, aby finansowana dotacja wynosiła min. 80% kwoty przypadającej na finansowany środek trwały Kredyt pomostowy obsługiwany jest na osobnym rachunku kredytowym, powiązanym z kredytem inwestycyjnym.
  Okres kredytowania ▪ maksymalny okres kredytowania: 72 miesiące
  Oprocentowanie oprocentowanie = stopa bazowa WIBOR 3M + marża banku
  ▪  marża banku przy udzieleniu kredytu – 3,70%
  Prowizja ▪  prowizja za udzielenie kredytu – 1,70%
  Wymagana wpłata własna ▪ Min. 10% wartości inwestycji (z zastrzeżeniem LTV ≤ 75%, gdy kredyt zabezpieczony hipoteką)
  Forma wypłaty ▪  finansowanie zakupu: wypłata kredytu na rachunek dostawcy
  ▪  refinansowanie kredytu / nakładów – wypłata na rachunek w innym banku / rachunek Klienta
  Spłata ▪  sposób spłaty kredytu inwestycyjnego ustalany indywidualnie – raty miesięczne, kwartalne
  ▪  sposób spłaty kredytu na VAT i lub dotację: odsetki płatne miesięcznie, kapitał spłacany poprzez zwrot dotacji /lub zwrot VAT z US możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty
  Informacje dodatkowe Na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR, zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 
  Credit Agricole Bank Polska S.A. może objąć udzielane kredyty na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,  Gwarancją Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu.  W tym celu Klient musi złożyć odrębny wniosek o objęcie kredytu Gwarancją Biznesmax z dopłatą przez BGK do oprocentowania tego kredytu.
  Okres kredytowania oraz wysokość maksymalnej kwoty kredytu zostaną określone po zbadaniu zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, informacje o oprocentowaniu oraz opłaty i prowizje wskazane są w regulaminie, tabeli oprocentowania oraz tabeli opłat i prowizji dostępnych na credit-agricole.pl/firmy oraz w placówkach banku Credit Agricole. Materiał ma charakter informacyjny.

Chcesz otrzymać ofertę na instalację fotowoltaiczną z finansowaniem?

Zamów kontakt

Najczęściej zadawane pytania

 • Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1-1,8 m² i moc nominalną 200 – 300 Wat. By zapewnić prąd dla domu jednorodzinnego potrzeba kilkanaście takich paneli. Szczegółowe obliczenie powierzchni warto oprzeć o: zużycie prądu i moc paneli, na które chcesz się zdecydować.

 • Wszędzie, gdzie będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Optymalny jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych konstrukcjach. Instalacja paneli bezpośrednio na gruncie jest mniej opłacalna i z reguły niezasadna.

 • Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych, Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora, Właściciele mikroinstalacji zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, Jeśli będziesz chciał przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane wcześniej warunki przyłącza, musisz tylko zgłosić ten fakt operatorowi.

 • Więcej pytań i odpowiedzi dla tego produktu znajdziesz tutaj