Chcesz złożyć wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji online?

Nic prostszego! Przygotuj i zeskanuj te dokumenty: 
 1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu
 2. Uprawniony instalator mikroinstalacji powinien przygotować podpisany przez siebie schemat z parametrami urządzeń, adresem mikroinstalacji i parametrami technicznymi urządzeń.
 3. Parametry techniczne
 4. To zestaw dokumentów, w których musi się znaleźć: charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 5. Certyfikat sprzętu
 6. Twój sprzęt musi być zgodny z wymaganiami z NC RfG [kodeks sieci UE (Network Codes, NC) dla generatorów (Requirements for Generators, RfG)] i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG.

  od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. - można stosować:
  certyfikaty zgodne z wymogami kodeksu NC RfG, lub certyfikaty zgodne z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

 7. Pełnomocnictwo
 8. Kiedy składasz za kogoś wniosek o przyłączenie i masz pełnomocnictwo.

Kiedy skompletujesz niezbędne dokumenty:
Wypełnij formularz

Możesz również wypełnić druk, który dostępny jest tutaj.  

Mikroinstalację podłącz w trybie tak zwanego Zgłoszenia jeśli:

 • używasz prądu na własne potrzeby - jesteś odbiorcą końcowym,
 • planujesz podłączyć do swojej instalacji wewnętrznej mikroinstalację o mocy do 50 kW,
 • moc zainstalowanej mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, która jest określona w Twojej Umowie o świadczenie usług dystrybucji lub Umowie kompleksowej. 

Jeśli nie spełniasz tych warunków, złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Przyłączenie do sieci realizuje TAURON Dystrybucja.

Moc elektryczna nie większa niż 50 kW

Jeśli potrzebujesz instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Pobierz:

Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

Przejdź do oświadczenia

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. 
Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne jeśli chcesz podłączyć prąd w mikroinstalacji. 

Jak podłączyć mikroinstalację w trybie Zgłoszenia?

 • Powinien mieć kwalifikacje, które pozwalają na montaż mikroinstalacji. Tylko wtedy montaż jest bezpieczny. 
 • Instalator zamontuje mikroinstalację zgodnie z wytycznymi, które określa TAURON Dystrybucja. 
 • Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 
  Pobierz i wypełnij druk Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji i poinformuj o tym TAURON Dystrybucja tak jak jest opisane to w zgłoszeniu.
 • Na podstawie Twojego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, otrzymasz jeden egzemplarz aneksu do Twojej umowy.
  Jeżeli nie jesteś prosumentem otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze umowy.
 • Po weryfikacji zgłoszenia, do 30 dni od jego otrzymania, TAURON Dystrybucja zabuduje licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci.
 • Po zabudowie mikroinstalacji masz obowiązek informowania TAURON Dystrybucja o:
  zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy do 14 dni od zmiany,  zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia. Za pomocą oświadczenia OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.


Definicje:

Odbiorca końcowy

Klient, który kupuje prąd na własny użytek obojętnie czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą. Nie wykorzystuje prądu na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub w umowie kompleksowej.

Mikroinstalacja

Instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Prosument 

W myśl ustawy (Art. 2 pkt. 27a), prosumentem określamy odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl