Mikroinstalacja

Mikroinstalacja to własne, odnawialne źródło energii. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić i jak ją podłączyć. 

Moc elektryczna nie większa niż 50 kW

Jeśli potrzebujesz instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Pobierz:

Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

Przejdź do oświadczenia

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. 
Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne jeśli chcesz podłączyć prąd w mikroinstalacji. 

Mikroinstalację podłącz w trybie tak zwanego Zgłoszenia jeśli:

 • używasz prądu na własne potrzeby - jesteś tak zwanym odbiorcą końcowym,
 • planujesz podłączyć do swojej instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii o mocy do 50 kW - mikroinstalację,
 • moc zainstalowanej mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, która jest określona w Twojej umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej. 
  Jeśli nie spełniasz tych warunków, złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Przyłączenie do sieci realizuje TAURON Dystrybucja


Jak podłączyć mikroinstalację w trybie Zgłoszenia?

 1. Znajdź uprawnionego instalatora
  Powinien on mieć kwalifikacje, które pozwalają na montaż mikroinstalacji. Tylko wtedy będziesz miał gwarancję właściwego montażu urządzeń i bezpiecznej pracy instalacji i sieci elektroenergetycznej.

 2. Montaż instalacji
  Instalator zamontuje mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną, kryteriami przyłączenia oraz wymaganiami technicznymi dla takich urządzeń. Są one określone przez TAURON Dystrybucja. 
 3. Poinformuj o zainstalowaniu mikroinstalacji
  Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 
  Pobierz i wypełnij druk Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji i poinformuj o tym TAURON Dystrybucja tak jak jest opisane to we wniosku.
 4. Podpisz umowy, które regulują dystrybucję i sprzedaż prądu
  Jeśli jesteś prosumentem, czyli prąd produkujesz na własny użytek, ten krok możesz pominąć.
  Jeśli nie jesteś prosumentem, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.
 5. Zabudowa licznika
  Po weryfikacji zgłoszenia, do 30 dni od jego otrzymania, TAURON Dystrybucja zabuduje licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci.
 6. Obowiązki informacyjne
  Po zabudowie mikroinstalacji masz obowiązek informowania TAURON Dystrybucja o:
  • zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy do 14 dni od zmiany, 
  • zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia.
    


Definicje:

Odbiorca końcowy

Klient, który kupuje prąd na własny użytek - nie wykorzystuje kupionego prądu na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Mikroinstalacja

Instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW.

Prosument 

To odbiorca końcowy, który kupuje prąd na podstawie umowy kompleksowej i wytwarza prąd wyłącznie w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z działalnością gospodarczą (regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl