Zielony Zwrot TAURONA

Zielony Zwrot TAURONA - opiera się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON

Miks energetyczny Grupy TAURON

Inwestycje w odnawialne źródła energii do 2025 roku:

 • 300 MW - farmy fotowaoltaiczne
 • 900 MW - farmy wiatrowe na lądzie
 • Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON :

 • do blisko 30 proc. w 2025 r.
 • ponad 65 proc. w 2030 r.
 • Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy TAURON:

 • ponad 20 procent do 2025 r.
 • ponad 20 procent do 2025 r.
 •  

  Zielone aktywa TAURONA

  Nabycie pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW

  TAURON nabył we wrześniu 2019 roku pięć farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 180 MW, co oznaczało podwojenie mocy wytwórczych w technologii wiatrowej. Nabycie farm to pierwsza duża inwestycja wpisująca się w założenia Zielonego Zwrotu TAURONA.

  Zakupione farmy to:

 • Śniatowo, 16 turbin o mocy 32 MW,
 • Mogilno, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW,
 • Inowrocław, 16 turbin, o łącznej mocy 32 MW,
 • Dobrzyń, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW,
 • Gołdap, 16 turbin o łącznej mocy to 48 MW.
 • Dzięki przejęciu farm wiatrowych Grupa TAURON znalazła się na II miejscu wśród polskich firm energetycznych, pod względem zainstalowanej mocy wytwórczej z wiatru na lądzie, posiadając łącznie 9 farm wiatrowych.

  Po przejęciu farm wiatrowych łączna moc zainstalowana w lądowych farmach wiatrowych Grupy TAURON wynosi 380,75 MW. Całkowita moc zainstalowana z OZE w Grupie TAURON zwiększyła się do łącznego poziomu 619 MW i stanowi ok. 12% całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie.

  Program TAURON PV

  Program TAURON PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy 75–150 MWp.

  Obejmuje on pięć lokalizacji:

 • Jaworzno,
 • Mysłowice,
 • Stalowa Wola,
 • Trzebinia,
 • Kędzierzyn Koźle.
 • Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych.

  Pierwsza farma fotowoltaiczna TAURONA o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I.

  Farmę w Jaworznie zbuduje konsorcjum spółek TAURON Serwis i TAURON Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace projektowe. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.