Dom Oszczędna Noc Plus (Taryfa sprzedawcy G12e)

Grupa taryfowa G12e tylko dla Klientów mających już zawarte umowy w tym zakresie (do dnia 31.12.2014).
Od 1 stycznia 2015 r. nie ma możliwości zawierania nowych umów na ww. grupę taryfową. Zgodnie z zapisami Taryfy OSD, grupa taryfowa G12e wygasa z dniem 31.12.2018 roku. Jeżeli Klienci nie podejmą żadnych działań w terminie do 31.12.2018 roku , to od 01.01.2019 roku będą rozliczani wg cen i stawek grupy taryfowej G12. Klienci nie ponoszą opłat związanych z wprowadzeniem tej zmiany.

Zawartość strony jest regionalizowana

Proszę wpisać pierwsze znaki nazwy miejscowości (min. 3) i wybrać z listy lub wpisać kod pocztowy, aby dokonać regionalizacji.