Konfigurujemy dla Ciebie produkt

Zostań ponownie klientem TAURONA

Obecna
umowa

Nowa
umowa

Zgody

Formularz

1 Obecna umowa

Wskaż, od jakiego sprzedawcy wracasz do TAURONA
Podaj nam swoją obecną taryfę
Zaznacz taką samą taryfę jaką masz obecnie. Jeśli chciałbyś zmienić taryfę na inną, będziesz mógł to zrobić po zmianie sprzedawcy. Na fakturze znajdziesz tę informację.
taryfa całodobowa

G11

taryfa jednostrefowa

II strefy I. strefa nocna (13:00 - 15:00 oraz 22:00 - 6:00)
II. strefa dzienna (6:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00)

G12

taryfa dwustrefowa

II strefy + weekendy strefa dzienna (6:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00)
strefa nocna (13:00 - 15:00, 22:00 - 6:00)
całe weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy*

G12 w

taryfa dwustrefowa weekendowa

III strefy I. w szczycie przedpołudniowym (07:00 - 13:00)
II. w szczycie popołudniowym
- Lato (1.IV - 30.IX) 19:00 - 22:00
- Zima (1.X - 31.III) 16:00 - 21:00
III. w pozostałych godzinach
- Lato (1.IV - 30.IX) 13:00 - 19:00 oraz 22:00 - 07:00
- Zima (1.X - 31.III) 13:00 - 16:00 oraz 21:00 - 07:00

G13

taryfa trójstrefowa

Dla jakiego budynku zmieniasz sprzedawcę prądu?
Wybierz rodzaj budynku. Możesz zostawić zaproponowane przez nas, standardowe średnie roczne zużycie prądu lub wpisać poniżej inną wartość.

Na tej podstawie oszacujemy Twoje planowane roczne zużycie prądu (kWh/rok). Jeśli znasz swoje planowane roczne zużycie, możesz je wpisać samodzielnie wybierając opcję Inne.

2400 kWh

dom jednorodzinny

1200 kWh

lokal mieszkalny

600 kWh

garaż

inne

 

DALEJ

Podsumowanie

Wybrana oferta:

Cena za kWh

stawki za sprzedaż

0.00

brutto

Opłata handlowa (stawka stała) za usługę dodatkową to zł/m-c przez cały okres obowiązywania cennika.

Prezentowane ceny i stawki energii elektrycznej dotyczą jedynie sprzedaży energii elektrycznej. Aby otrzymać całkowity koszt zakupu, należy do podanych cen i stawek za sprzedaż energii elektrycznej i usługę dodatkową dodać stawki dystrybucyjne.

Przedstawione w tabeli ceny nie uwzględniają rozwiązań osłonowych.
Ceny wynikające z wprowadzonych rozwiązań osłonowych uwzględnimy w rozliczeniach.

Ceny sprzedażowe uwzględniające rozwiązania osłonowe znajdują się tutaj.
Opłaty dystrybucyjne uwzględniające rozwiązania osłonowe znajdują się tutaj.
Ceny sprzedażowe w Taryfie Sprzedawcy uwzględniające rozwiązania osłonowe znajdują się tutaj.

Zmieniasz dostawcę prądu na: