Taryfa sprzedażowa TAURON 2021

Stawki zmienne ceny energii elektrycznej [zł/kWh/brutto] na obszarze TAURON Sprzedaż sp. z o.o., które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku

Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w ofercie z rabatem nie mniej niż 0,2% od
Taryfy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w ofercie z rabatem nie mniej niż 5% od
Taryfy TAURON Sprzedaż  sp. z o.o.
Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w ofercie z rabatem nie mniej niż 10% od
Taryfy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
 Grupa taryfowa Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3  Grupa taryfowa  Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3  Grupa taryfowa  Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3 
 G11  0,3726      G11  0,3547      G11  0,3360    
 G12  0,4600  0,2378    G12  0,4379  0,2263    G12  0,4149  0,2144  
 G12w  0,4911  0,2378     G12w  0,4675  0,2263    G12w  0,4429  0,2144  
 G13  0,4107  0,6378  0,2771   G13  0,3909  0,6071  0,2638  G13  0,3704  0,5751  0,2499

Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w 
Taryfie Sprzedawcy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
 Grupa
taryfowa
Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3 
 G11  0,3734    
 G12  0,4610  0,2383  
 G12w  0,4922  0,2383   
 G13  0,4116  0,6391  0,2777