Taryfa Sprzedażowa TAURON 2022

Od 1 lutego 2022 roku, na podstawie Uchwały Zarządu TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., zmieni się „Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13 TAURON Sprzedaż GZE Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach”, w zakresie cen energii elektrycznej i opłat dodatkowych.

„Przedstawione w tabeli ceny nie uwzględniają mechanizmów Tarczy Antyinflacyjnej, tj.

obniżenie stawki podatku VAT na dostawy prądu z 23 proc. do 5 proc. – za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.,obniżenia stawki podatku VAT na dostawy energii elektrycznej z 23% do 5% – za okres od 1.01 do 31.03.2022 r., zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną odbiorców w gospodarstwach domowych – za okres od 1.01 do 31.05.2022 r.

Regulacje dotyczące cen, wynikające z wprowadzanych przepisów, uwzględnimy w wyznaczonych terminach w rozliczeniach z Państwem. „ Zmiana cen energii w 2022

Stawki zmienne ceny energii elektrycznej [zł/kWh/brutto] na obszarze TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., które będą obowiązywały od 1 lutego 2022 roku

Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w ofercie z rabatem nie mniej niż 0,2% od
Taryfy TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w ofercie z rabatem nie mniej niż 5% od
Taryfy TAURON Sprzedaż GZE  sp. z o.o.
Stawki zmienne ceny energii elektrycznej w ofercie z rabatem nie mniej niż 10% od
Taryfy TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
 Grupa taryfowa Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3  Grupa taryfowa  Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3  Grupa taryfowa  Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3 
 G11  0,5539      G11  0,5273      G11  0,4995    
 G12  0,6419  0,3854    G12  0,6111  0,3669    G12  0,5790  0,3476  
 G12w  0,6690  0,3767     G12w  0,6368  0,3587    G12w  0,6033  0,3398  
 G13  0,5683  0,7893  0,3989   G13  0,5410  0,7513  0,3797  G13  0,5125  0,7118  0,3598