Zbiór Praw Konsumenta Energii

Tutaj znajdziecie Państwo Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej oraz Zbiór Praw Konsumenta Paliwa Gazowego.
Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej to dokument opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki, który zawiera:

1. Praktyczne informacje dotyczące:
a) praw przysługujących klientom,
b) funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej.

2. Szczegółowo opisane prawa przysługujące konsumentom, dokument wymienia między innymi: 
a) dostęp do sieci, 
b) zakup energii elektrycznej,
c) korzystanie ze standardów jakościowych. 

3. Najważniejsze komponenty:
a) zawieranych przez Klientów umów: o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży, wyjaśniając jednocześnie zagadnienie sprzedaży rezerwowej, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy,
b) zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur ,
c) rozpatrywania reklamacji,
d) sposoby rozstrzygania sporów

4. Wiele miejsca o charakterystyce działań społecznych, podejmowanych na rzecz odbiorców energii.

Pobierz dokumenty:

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej

Pobierz

Zbiór Praw Konsumenta Paliwa Gazowego

Pobierz

Formularz zmiany danych

Prosimy o aktualizację swoich danych.