Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Faktura dla prosumenta

Poradnik objaśniający fakturę dla Prosumenta za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz rozliczenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.
 • Poniżej znajduje się przykładowa faktura dla Prosumenta.
  Najedź myszką na elementy oznaczone żółtym okręgiem, aby dowiedzieć się więcej.
  Poprzednia strona
  Następna strona
  Poprzednia strona
  Następna strona