Kalkulator dla Prosumenta

Wypełnij pola wskazane w sekcjach 1 i 2 kalkulatora, aby otrzymać ocenę swojej instalacji fotowoltaicznej.

Rozwiązanie dla prosumentów rozliczanych wg. net metering

01 Twoje dane

Podaj dane dotyczące energii za wybrany okres rozliczeniowy

Energia z falownika
0 kWh 0 kWh

Energia wprowadzona

  do sieci
0 kWh 0 kWh
  do sieci

ze współczynnikiem

Moc instalacji
Współczynnik ilościowy
Energia pobrana z sieci
0 kWh 0 kWh

02 Rozliczenie energii

Poprzedni

z poprzedniego okresu
rozliczeniowego

Obecny

z obecnego okresu
rozliczeniowego

Bieżące rozliczenia

0

W przypadku gdy ilość energii pobranej z sieci przekracza ilość energii wprowadzonej do sieci wynik będzie równy 0 kWh. W takim przypadku przypadku konieczna będzie dopłata za nadwyżkę energii pobranej.

03 Ocena

Wskaźnik Autokonsumpcji

Twoja Autokonsumpcja
kWh

Wskaźnik Autokonsumpcji


Ocena wielkości instalacji

Wskaźnik wymiarowania instalacji
0

Ocena wielkości instalacji
5


* powyższa ocena została wygenerowana automatycznie na podstawie podanych danych i nie uwzględnia ewentualnych szczególnych, indywidualnych okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyniku; nie powinna stanowić jedynej podstawy podejmowanych decyzji.