Jak czytać fakturę za prąd

Chcesz lepiej zrozumieć zapisy w fakturze? Zobacz nasz przewodnik i dowiedz się: 

- jakie są podstawowe pozycje faktury za prąd,
- jak rozliczamy sprzedaż prądu,
- gdzie na fakturze znajduje się rozliczenie usług dystrybucji,
- gdzie na fakturze znajdują się opłaty stałe,
- jak samodzielnie obliczyć koszt zużytego prądu.
 • 1. Odczytaj z faktury swoje zużycie prądu [kWh]
  2. Oblicz swoje roczne zużycie, mnożąc wartość zużycia [pkt.2] przez liczbę:
  12 - w przypadku faktury za 1 miesiąc (zobacz na przykładzie gdzie sprawdzisz swój okres rozliczeniowy) 6 - w przypadku faktury z 2 miesiące 2 - w przypadku faktury półrocznej 1 - w przypadku faktury rocznej
  Otrzymana wartość to Twoja szacowana wartość zużycia prądu za rok [kWh]

  Poniżej znajduje się przykładowa faktura.
  Najedź myszką na elementy oznaczone żółtym okręgiem, aby sprawdzić wyjaśnienia.
  Faktura dla prosumenta 1 2

Zobacz jakie elementy zawiera faktura dla klienta indywidualnego wystawiona przez TAURON Sprzedaż

Zobacz jakie elementy zawiera faktura dla klienta indywidualnego wystawiona przez TAURON Sprzedaż GZE