Ochrona fotowoltaiki 24H

Posiadasz instalację fotowoltaiczną lub planujesz jej montaż?
Zamów usługę w TAURONIE wraz z pełnym wsparciem.

Ochrona fotowoltaiki 24H

Zamów

Usługa Ochrona fotowoltaiki 24H

Ubezpieczanie instalacji fotowoltaicznej

Dzięki usłudze Ochrona fotowoltaiki 24H, zyskujesz ubezpieczenie:

Komfort z serwisantami od TAURONA

Awaria wewnętrznej instalacji elektrycznej? Spokojnie, skorzystaj z pomocy serwisanta, elektryka, dekarza – profesjonalnego wsparcia w przypadku awarii: wewnętrznej i fotowoltaicznej instalacji elektrycznej, instalacji antenowej, instalacji odgromowej. Zajmiemy się również naprawą uszkodzonego dachu.

Niższa cena za prąd

Udziel nam zgód marketingowych, zaktualizuj dane kontaktowe
i wybierze e-fakturę, a Twoja cena energii elektrycznej będzie niższa o nie mniej niż 5% od ceny w taryfie TAURONA2.

Sprawdź, co zyskujesz

Dlaczego warto wybrać wsparcie serwisantów od TAURONA?

Wybierz wariant oferty

Ochrona fotowoltaiki 24H

Dla klientów TAURONA, którzy są prosumentami

Zamów ofertę w serwisie Mój TAURON jeśli jesteś już klientem TAURONA.

Zamów

Ochrona fotowoltaiki 24H z Bonusem

Dla klientów TAURONA, którzy planują zakup instalacji fotowoltaicznej od TAURONA lub Partnera TAURONA i zostaną prosumentami.

Wypełnij formularz kontaktowy i zamów kontakt jeśli planujesz zostać prosumentem!

Przejdź do formularza

Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zobaczyć dokumenty dla tej oferty

Najczęściej zadawane pytania

 • Klient, który jest właścicielem lub współwłaścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej, którego łączy ze sprzedawcą umowa, w ramach której rozliczenia odbywają się na podstawie Taryfy Sprzedawcy lub Cennika.
 • Klienci, którzy kupią instalację fotowoltaiczną od TAURONA lub Partnera TAURONA i staną się prosumentami.
 • W TAURONIE niezależnie od grupy taryfowej  (G11 , G12, G12w, G13) możesz skorzystać z oferty.
 • Zostaniesz objęty/a ochroną od pierwszego dnia następującego po dniu przyjęcia oferty, ochrona obowiązuję od tej daty przez okres 2 lat.
 • Zdarzenie ubezpieczeniowe możesz zgłosić bezpośrednio u Ubezpieczyciela przez całą dobę (wybierając „opcję 3”), pod nr telefonu 22 890 29 29. Żeby przyjąć zgłoszenie, Ubezpieczyciel potrzebuje następujących danych: imię, nazwisko, nr PESEL, adres punktu poboru energii elektrycznej, numer telefonu oraz krótki opisu zdarzenia ubezpieczenia. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.
 • Po zawiadomieniu  Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego tego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania i sposobu obliczenia wysokości odszkodowania. Następnie Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
 • Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.
 • Wysokość odszkodowania wylicza się przez pomnożenie:
  • stałej kwoty wynoszącej 10,00 zł
  • łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej określanej w kWh
  • liczby dni przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej.
 • Wysokość odszkodowania wypłaca się na podstawie dokumentu potwierdzającego przerwę w działaniu instalacji fotowoltaicznej: oświadczenia ubezpieczonego, opisu zdarzenia ubezpieczeniowego.
 • Możesz skorzystać z usługi od dnia zawarcia umowy.
 • Usługa obowiązuje do daty, do której jesteś rozliczany/a jest według stawek Cennika.
 • Awarię możesz zgłosić przez całą dobę pod numerem 22 890 29 29. Żeby przyjąć zgłoszenie, potrzebne będą następujące dane w celu weryfikacji: imię i nazwisko, numeru identyfikacyjny (nr punktu poboru energii), nr Klienta (nr Adresata), adres miejsca awarii, numer telefonu oraz krótki opis awarii. W przypadku awarii fotowoltaicznej instalacji elektrycznej również nr seryjny, typ inwertora oraz rodzaj falownika. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.
 • Zawsze kiedy w Twoim domu zdarzy się awaria, możesz liczyć na wsparcie naszych fachowców:
  • elektryka
  • dekarza
 • Jeśli kwota naprawy będzie wyższa niż limit 1000 zł, masz dwie możliwości:
  • wystarczy, że pokryjesz różnice między kwotą naprawy, a limitem 1000 zł. Przykład: łączny koszt naprawy wyniósł 1100 zł - wystarczy, że dopłacisz tylko 100 zł
  • jeśli nie zdecydujesz się na dopłatę, zostanie Ci wypłacona kwota w wysokości limitu, pomniejszona o koszty dojazdu oraz przeprowadzonej ekspertyzy.
Suma ubezpieczenia obowiązuje przez cały okres obowiązywania cennika i dotyczy instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie większej niż 50 kW.

Udziel nam zgód marketingowych, zaktualizuj dane kontaktowe i wybierz e-fakturę, a Twoja cena energii elektrycznej będzie niższa o nie mniej niż 5% w porównaniu do tej ceny w Taryfie TAURON Sprzedaż lub Twoja stawka zmienna ceny energii elektrycznej netto będzie niższa o nie mniej niż 5% w porównaniu do tej stawki w taryfie TAURON Sprzedaż GZE. Rabat będzie obowiązywać w okresie obowiązywania cennika - bez względu na zmianę cen w taryfie.

Jeśli nie udzielisz zgód albo gdy je cofniesz, nie wybierzesz e-faktury albo z niej zrezygnujesz - otrzymasz rabat nie mniejszy niż 0,2% od ww. cen energii elektrycznej netto wynikającej z taryfy TAURON Sprzedaż lub od ww. stawki zmiennej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryfy TAURON Sprzedaż GZE. Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale dokumenty.

Aby otrzymać bonus zarejestruj zakup w Programie Klienckim w Moim TAURONIE.