Mój Prąd 6.0, czyli co wiemy o kolejnej edycji dofinansowania do fotowoltaiki?

Program Mój Prąd to w ostatnich latach jedno z najbardziej popularnych dofinasowań do zakupu fotowoltaiki, a także urządzeń z nią powiązanych, takich jak magazyny energii czy pompy ciepła. W 2023 roku zakończyła się kolejna, już piąta edycja programu. Od kiedy i na jakich zasadach Mój Prąd będzie kontynuowany? Co wiemy o programie „Mój Prąd 6.0”?

Program Mój Prąd od lat cieszy się ogromną popularnością wśród inwestorów indywidualnych, którzy decydują się na zakup instalacji fotowoltaicznej, lub elementu dodatkowego do niej, takiego jak np. pompy ciepła, magazyn energii, magazyn ciepła, system zarządzania energią HEMS/EMS czy kolektory słoneczne.

Od 2020 roku, kiedy program Mój Prąd został uruchomiony, prosumenci złożyli ponad 64 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej i ponad 9,2 tys. wniosków o dofinansowanie pomp ciepła. Te liczby potwierdzają, że program jest ważnym impulsem wspierającym rozwój OZE w Polsce wśród gospodarstw domowych. Dlatego nie może dziwić fakt, że po wygaśnięciu Mojego Prądu 5.0, najczęstszej powtarzanym pytaniem jest: „Czy program Mój Prąd 6.0 zostanie uruchomiony?”. 

Czy program Mój Prąd będzie kontynuowany?

Choć nie znamy jeszcze szczegółów kolejnej edycji programu Mój Prąd, to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już potwierdził, że dofinansowanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Szczegóły programu mają zostać przedstawione w przyszłości, a data uruchomiania programu nie została określona. Poprzednie edycje programu Mój Prąd uruchamiane były na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Możemy się więc spodziewać, że tak będzie również w tym roku.  

Czy zatem należy czekać z zakupem fotowoltaiki do uruchomienia programu Mój Prąd 6.0?

Idea programu „Mój Prąd” polega na udzielaniu dotacji do instalacji fotowoltaicznej i urządzeń dodatkowych dla gospodarstw domowych. Na wsparcie w ramach programu mogą liczyć osoby fizyczne, które na własne potrzeby wytwarzają prąd elektryczny i które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Umowa ta dotyczy wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji i może zostać podpisana po zakończeniu inwestycji. Z programu mogli korzystać wszyscy prosumenci rozliczający się w systemie net-billing, a także ci korzystający z systemu net-metering, jednak pod warunkiem zmiany tego systemu na nowy, tj. net-billing.  

Do tej pory podstawowym warunkiem poprzednich edycji programu Mój Prąd było posiadanie wybudowanej instalacji. Dodatkowo wnioski o dofinansowanie można było składać wstecz,  tj. na instalację zainstalowaną przed uruchomieniem programu. Jeżeli ten warunek się nie zmieni, nie musisz czekać z decyzją o montażu instalacji fotowoltaicznej do uruchomienia programu.

Jakie będą warunki programu „Mój Prąd 6.0”?

Szczegóły dotyczące dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd 6.0” nie są jeszcze znane. Można się jednak spodziewać, że zasady przyznawania wsparcia będą podobne, do zasad, które obowiązywały do tej pory. 

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze?

Ciekawą propozycją, dla osób które chcą uzyskać dodatkowe wsparcie do zakupu instalacji fotowoltaicznej może być program Czyste Powietrze. W tym wypadku jednak instalacja fotowoltaiczna musi być elementem większej inwestycji, której podstawą jest wymiana źródła ogrzewania. 
Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie do nowoczesnych urządzeń grzewczych, w tym także do instalacji fotowoltaicznej. Program obejmuje głównie demontaż starego pieca na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła, ale także dla dodatkowego elementu, którym może być mikroinstalacja fotowoltaiczna.  

Dopłaty w programie Czyste Powietrze mogą otrzymać: 

właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych,  właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Podstawowy poziom dofinansowania – dla beneficjentów, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł. Maksymalna kwota dotacji to 66 000 zł (jeśli zdecydujesz się na montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej). 

Podwyższony poziom dofinansowania – dla beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji to 99 000 zł (dla pompy ciepła z fotowoltaiką). 

Najwyższy poziom dofinansowania – warunkiem otrzymania maksymalnych możliwych kwot dotacji jest przeciętny miesięczny dochód na osobę nie wyższy niż 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji to 135 000 zł.  

Ważne: Niezależnie od wybranej opcji i kwoty dotacji otrzymasz dodatkowo 1200 zł na wykonanie audytu energetycznego.  

Fotowoltaika

Oszczędzaj dzięki najlepszej energii pod słońcem od TAURONA! Skorzystaj ze:
Specjalnej oferty z ubezpieczeniem instalacji wraz z odszkodowaniem przy niższej produkcji energii kredytu RRSO 8.64% rozłożonego nawet na 12 lat 25-letniej gwarancji uzysku mocy udzielonej przez producenta

 Zobacz             
Poznaj ofertę