Zdobądź fundusze na fotowoltaikę! 

Czy wiesz, że fotowoltaika jest nie tylko dla bogatych? Jest coraz bardziej dostępna, tym bardziej że na jej zakup i montaż można uzyskać dofinansowanie czy kredyt. Jednym ze sposobów finansowania jest udział w programach Mój prąd lub Czyste powietrze. Poznaj szczegóły! 

Produkcja zielonej energii to ważna kwestia dla wszystkich, którym nieobca jest troska o ekologię. Dlatego zarówno polski rząd, jak i firma TAURON oferują wsparcie w zakupie instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z oferty TAURONA możesz skorzystać z kredytu 0%. Warto też zapoznać się z warunkami specjalnych programów wsparcia rozwoju fotowoltaiki. 

Mój prąd – sposób na dofinansowanie fotowoltaiki

Mój prąd to rządowy program mający na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z tychże instalacji. Kto może skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę? Każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby i zawarła umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci wytworzonej energii elektrycznej. Wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę możesz złożyć przez internet, jednak musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę możesz złożyć przez internet, jednak musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Jak złożyć wniosek o dotację na fotowoltaikę?

Wejdź na stronę programu i kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie. Po wypełnieniu i potwierdzeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie na maila i skrzynkę odbiorczą ePUAP.
Kiedy składać wniosek? Nabór trwa od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Jeśli więc chcesz korzystać z domowej elektrowni słonecznej, nie zwlekaj z decyzją, ponieważ o dofinansowanie możesz się starać dopiero po wykonaniu instalacji.

Inne rozwiązanie? Program „Czyste powietrze”!

Drugim sposobem na zyskanie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną jest program Czyste powietrze. To kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Instalacja fotowoltaiczna to jeden z rodzajów przedsięwzięć objętych wsparciem. 
Instalacje fotowoltaiczne mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. Maksymalny okres finansowania pożyczką to 15 lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Wysokość ta ustalana jest w cyklu rocznym. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w czasie 30 miesięcy od złożenia wniosku. 
W zakres kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze wchodzą nie tylko panele fotowoltaiczne, ale też podzespoły niezbędne do działania instalacji, jak falownik, liczniki energii czy koszty montażu.
W przypadku fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze maksymalny koszt jednostkowy inwestycji objęty wsparciem może wynosić 30 tys. zł. 

W ofercie TAURONA znajdziesz szeroki wybór instalacji fotowoltaicznych. Nasi konsultanci przeprowadzą bezpłatny audyt Twojej nieruchomości i zużycia prądu, dobiorą właściwe rozwiązanie, oraz zaproponują optymalne warunki finansowania. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Można także złożyć wniosek drogą elektroniczną przez internetowy Portal Beneficjenta, właściwy dla miejsca zamieszkania. 
Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem tego portalu, dodatkowo musisz dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego WFOŚiGW lub gminy, która podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. 
Jeśli natomiast użyjesz do tego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystarczy wersja elektroniczna. Pamiętaj wtedy o załączeniu wszystkich wymaganych załączników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących we wniosku, poza wnioskodawcą).
Wniosek wraz z załącznikami można także złożyć w wersji papierowej w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. 
Ważne! 
Pamiętaj, że nie możesz skorzystać z obu dotacji na fotowoltaikę.

Fotowoltaika

Korzystaj z najlepszej energii pod słońcem! Kupując instalację fotowoltaiczną w TAURONIE możesz zyskać:
umowę zdalną (zdalna procedowanie oferty/umowy na fotowoltaikę) wsparcie przy uzyskaniu dotacji z programu „Mój Prąd” kredyt 0% (RSSO 0%) lub na 10 lat "Zwrot za prąd" - zwrócimy Ci część kwoty za montaż instalacji

 Zobacz             
Poznaj ofertę