Zdobądź fundusze na fotowoltaikę! 

Czy wiesz, że fotowoltaika jest nie tylko dla bogatych? Jest coraz bardziej dostępna, tym bardziej że na jej zakup i montaż można uzyskać dofinansowanie czy kredyt. Jednym ze sposobów finansowania jest udział w programach Mój Prąd lub Czyste powietrze. Poznaj szczegóły!   

Produkcja zielonej energii to ważna kwestia dla wszystkich, którym nieobca jest troska o ekologię. Dlatego zarówno polski rząd, jak i firma TAURON oferują wsparcie w zakupie instalacji fotowoltaicznych. Możesz skorzystać z kredytu RRSO 8,64% rozłożonego nawet na 12 lat, bez konieczności wpłaty własnej, ze stałą ratą i pierwszą płatnością po 2 miesiącach. Warto też zapoznać się z warunkami specjalnych programów wsparcia rozwoju fotowoltaiki.

Mój prąd 5.0 – sposób na dofinansowanie do fotowoltaiki 

Mój prąd to rządowy program mający na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kto może skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę? Każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby i zawarła umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci wytworzonej energii elektrycznej. Wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę możesz złożyć przez internet, jednak musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę możesz złożyć przez internet, jednak musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. 

Jak złożyć wniosek o dotację na fotowoltaikę?

Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku, ponieważ nabór do piątej edycji Mojego Prądu zakończył się 22 grudnia 2023. Kiedy nabór jest aktywny wystarczy wejść na stronę programu i kliknąć przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie. Po wypełnieniu i potwierdzeniu wniosku dostaje się potwierdzenie na maila i skrzynkę odbiorczą ePUAP.

Inne rozwiązanie? Program „Czyste powietrze”!

Drugim sposobem na zyskanie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną jest program Czyste powietrze. To kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Instalacja fotowoltaiczna to jeden z rodzajów przedsięwzięć objętych wsparciem.  

Czyste powietrze 2023 obejmuje następujące formy wsparcia: 
- dotację 
dotację z prefinansowaniem, 
dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego 

W ofercie TAURONA znajdziesz szeroki wybór instalacji fotowoltaicznych. Nasi konsultanci przeprowadzą bezpłatny audyt Twojej nieruchomości i zużycia prądu, dobiorą właściwe rozwiązanie, oraz zaproponują optymalne warunki finansowania. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktu.

Obecna edycja to też zwiększone progi dochodowe uprawniające do podwyższonego dofinansowania dla gospodarstw domowych oraz kwoty dofinansowań. 
Trzeba jednak pamiętać, że Czyste Powietrze jest programem, w którym podstawą jest wymiana starych źródeł ogrzewania i inne prace termomodernizacyjne. Fotowoltaika wpisuje się w tą drugą kategorię i maksymalna dotacja w ramach całej inwestycji może wynosić między 6 000 zł a 15 000 zł. Oczywiście pod warunkiem, że dofinansowanie nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (kupno i montaż mikroinstalacji). 

Czym jest dofinansowanie do fotowoltaiki z prefinansowaniem? 

Prefinansowanie jest przeznaczone dla rodzin o niższych dochodach, które chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze. Pozwala ubiegać się o wypłatę połowy dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.  

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Można także złożyć wniosek drogą elektroniczną przez internetowy Portal Beneficjenta, właściwy dla miejsca zamieszkania. 
Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem tego portalu, dodatkowo musisz dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego WFOŚiGW lub gminy, która podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. 
Jeśli natomiast użyjesz do tego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystarczy wersja elektroniczna. Pamiętaj wtedy o załączeniu wszystkich wymaganych załączników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących we wniosku, poza wnioskodawcą).
Wniosek wraz z załącznikami można także złożyć w wersji papierowej w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. 
Ważne! 
Pamiętaj, że nie możesz skorzystać z obu dotacji na fotowoltaikę.

Fotowoltaika w bloku

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą się starać o dofinansowania do fotowoltaiki. Wnioski przyjmowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną. 

Fotowoltaika

Oszczędzaj dzięki najlepszej energii pod słońcem od TAURONA! Skorzystaj ze:
Specjalnej oferty z ubezpieczeniem instalacji wraz z odszkodowaniem przy niższej produkcji energii kredytu RRSO 8.64% rozłożonego nawet na 12 lat 25-letniej gwarancji uzysku mocy udzielonej przez producenta

 Zobacz             
Poznaj ofertę