Gaz dla firm

Niska cena gazu od początku trwania umowy, możliwość obniżenia stawek w trakcie trwania umowy oraz dodatkowe usługi fachowców.

Jak kupić gaz dla firmy od TAURONA?

Przygotuj dokumenty

Aktualną fakturę za gaz oraz dokumenty rejestrowe Twojej Firmy.

Wybierz produkt

  • Wybierz odpowiedni dla Twojej Firmy produkt z oferty TAURONA i zaloguj się do serwisu Mój TAURON.

Umowę dostarczy kurier

  • Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa przeprowadzimy proces zmiany sprzedawcy w Twoim imieniu.

Kto może skorzystać z oferty?

Oferta przeznaczona jest dla Klientów, którzy aktualnie korzystają z gazu od innego sprzedawcy.

Z oferty nie mogą skorzystać:

  • Pośredniczące podmioty gazowe,

  • Klienci przeznaczające paliwo gazowe do napędu silników spalinowych, o ile nie są zwolnione z podatku akcyzowego w tym zakresie,

  • Klienci z grupą taryfową od W-5 i wyżej.