Strefa prosumenta TAURON 

Korzystasz z fotowoltaiki lub innych odnawialnych źródeł energii? Planujesz wybudować taką instalację tylko nie wiesz od czego zacząć? Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje dla prosumentów w jednym miejscu.

Witaj w strefie prosumenta

Kim jest prosument?

Prosumentem może być osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

Co to jest mikroinstalacja?

Mikroinstalacja to taki rodzaj instalacji, który wytwarza prąd z odnawialnego źródła energii (np. słońce, wiatr, woda). Łączna moc takiej instalacji nie może przekraczać 50 kW.

Własna mikroinstalacja krok po kroku

Zobacz co musisz zrobić na przykładzie procesu przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 • 1

  Zakup

  Znajdź wykonawcę instalacji - skorzystaj
  z naszej oferty.

 • 2

  Montaż

  Może go przeprowadzić jedynie monter z uprawnieniami - na podstawie dokumentacji technicznej, która będzie Ci później potrzebna do poprawnego zgłoszenia mikroinstalacji.

 • 3

  Zgłoszenie mikroinstalacji

  Masz obowiązek zawiadomić dystrybutora energii, że chcesz zostać prosumentem. Całą procedurę zgłoszenia znajdziesz na tej stronie. Pamiętaj, zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji!

 • 4

  Wymiana licznika

  Dystrybutor energii, po zweryfikowaniu Twojego zgłoszenia mikroinstalacji, zamontuje licznik dwukierunkowy do 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Będzie on mierzył pobrany z i oddany do sieci prąd.

 • 5

  Uporządkowanie kwestii formalnych

  a). Jeżeli masz umowę kompleksową (otrzymujesz jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję prądu) otrzymasz od sprzedawcy prądu aneks do tej umowy. Nie musisz go podpisywać ani nigdzie odsyłać.
  b). Jeżeli nie masz umowy kompleksowej, bo np. zmieniłeś sprzedawcę prądu, zachęcamy Cię do jej zawarcia. Możesz to zrobić na tej stronie.

 • 6

  Produkcja własnego prądu!

  Od tego momentu jesteś prosumentem!

Pamiętaj, że w TAURONIE możesz zgłosić mikroinstalację przez internet!

Zgłoś mikroinstalację

Mikrobilansowanie - rozliczanie zgodnie z Ustawą OZE

Mikrobilansowanie to element systemu rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumentów. Chcesz poznać jego tajniki wraz z precyzyjnymi wyliczeniami? Przygotowaliśmy dla Ciebie pigułkę wiedzy z życiowymi przykładami, z której dowiesz się jak wygląda bilansowanie godzinowe w praktyce oraz jak weryfikować ilość energii po bilansowaniu dzięki Raportowi Danych Pomiarowych.

Przejdź do artykułu

Jak czytać fakturę za prąd dla prosumentów?

Faktura dla prosumenta, różni się od zwyczajnego rachunku za prąd. Większa liczba informacji wynika z przepisów prawa oraz z faktu, że jesteś nie tylko odbiorcą prądu, ale również go produkujesz. Na taką fakturę wpływa też model rozliczania produkcji prądu, ponieważ możesz mieć rozliczenia w modelu net-meteringowym (dostępnym dla nowych prosumentów do 1.04.2022) lub net-billingowym.

Dla obydwu modeli rozliczenia, przygotowaliśmy strony z opisami faktur Faktura net-metering, oraz Faktura net-billing gdzie krok po kroku pokazujemy, co zawierają poszczególne elementy faktury.

Co zrobić z nadmierną produkcją prądu?

Audyt nieruchomości przed decyzją o inwestycji w instalację fotowoltaiczną powinien dać nam odpowiedź jak dużo musimy wyprodukować prądu, żeby sprostać autokonsumpcji – czyli zużyciu prądu przez nasze gospodarstwo domowe, rolne, czy siedzibę działalności gospodarczej.

Cały prąd który wyprodukujemy, a którego nie zużyjemy na bieżąco jest odprowadzany do sieci energetycznej. Możemy go odebrać, kiedy jest potrzebny, jednak nie dłużej niż w okresie
12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci.
Potem przepada. Co zatem można zrobić?

Dzięki mądremu inwestowaniu możesz zwiększyć autokonsumpcję i zwiększyć własny komfort życia. W ofercie TAURONA znajdziesz pompy ciepła, które są ekologicznym i bezobsługowym źródłem ciepła, oraz klimatyzację, która zwiększy komfort termiczny w Twoich wnętrzach latem. Możesz również gromadzić wyprodukowany prąd w MET - Magazynie Energii od TAURONA.

Jak monitorować działanie instalacji fotowoltaicznej?

Monitorowanie energii oddanej i pobranej z sieci jest bardzo ważne. Zmniejsza straty wyprodukowanego prądu, pomaga mniej płacić za zużycie prądu (zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie na prąd).
Zainstaluj aplikację komunikującą się z licznikiem dwukierunkowym.

TAURON E-licznik jest jedną z takich aplikacji. Pozwala:

Czy wykorzystujesz swoją instalację fotowoltaiczną na 100%?

Sprawdź czy Twoja instalacja fotowoltaiczna ma właściwą wielkość oraz czy optymalnie wykorzystujesz wyprodukowany przez nią prąd z naszym kalkulatorem prosumenta. Nie trać nadwyżek wyprodukowanej energii!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące mikroinstalacji i bycia prosumentem

1. Zmiany w umowie

 • Jeśli posiadasz umowę kompleksową to nie musisz podpisywać nowej umowy. W 14 dni od daty wymiany licznika na dwukierunkowy przesyłamy listem Aneks do Umowy kompleksowej określający zasady rozliczenia prosumenta wraz z Oświadczeniem zmiany cyklu rozliczeniowego. Nie wymaga on Twojego podpisu.
 • Zaświadczenie potrzebne do uzyskania dofinansowania Operator wyśle nie później niż 14 dni od daty wymiany licznika na dwukierunkowy (lub daty zaprogramowania licznika). Zaświadczenie wysyłane jest na adres wskazany w Zgłoszeniu Mikroinstalacji (ZM).

2. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

 • Tak. Operator ma taki obowiązek. Tutaj: przyłączenie mikroinstalacji znajdziesz informacje dotyczące procesu przyłączenia oraz dokumentów jakie musisz wypełnić aby podłączyć instalację.
 • Nie poniesiesz kosztów przyłączenia do sieci - właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Montaż licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń jest po stronie Operatora.
 • Nie, prosumenci nie mają obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Nie, osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt Operatorowi.
 • Należy rozróżnić moc przyłączeniową od ilości zużywanej energii w skali roku.
  • Ilość zużywanej energii
   Instalacja fotowoltaiczna jest projektowana, żeby wyprodukować ilość energii optymalnie pokrywającą zapotrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego na prąd. Taka kalkulacja zawsze opiera się o ilość zużytego prądu i, co za tym idzie, wysokość rachunku. Jeżeli Twoje rachunki za energię elektryczną wynoszą około 200 zł miesięcznie to zużycie energii przez Twoje gospodarstwo domowe jest na poziomie około 330 kWh miesięcznie co w skali rocznej daje zużycie na poziomie około 4 MWh. To właśnie do wielkości zużycia energii w skali roku dobieramy system fotowoltaiczny, ponieważ to energię zużytą przez rok chcemy zbilansować.
  • Moc przyłączeniowa
   Standardowa moc przyłączeniowa dla domu jednorodzinnego wynosi 13 kW, jednak to nie ona decyduje o wysokości płaconych rachunków. Określa ona ile maksymalnie odbiorników (np. żelazko, piekarnik, pralka) możemy włączyć równocześnie. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,32 kW pokrywa średnie zapotrzebowanie roczne 4 MWh gdyż każdy zainstalowany 1 kW mocy produkuje w skali roku 950 kWh, co dla systemu o mocy 4,32 kW daje produkcję w skali roku na poziomie 4,1 MWh.
 • Oferta TAURONA obejmuje całą Polskę, ale najbogatszą ofertę mają Śląsk (m. in. Katowice, Gliwice, Rybnik czy Częstochowa), Małopolska, Dolny Śląsk i Opolskie. Jest tak dlatego, że w tych regionach TAURON jest również Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i przez wiele lat udało nam się zbudować w południowej Polsce największą siatkę partnerów.

3. Rozliczanie mikroinstalacji – faktury, płatności, rozliczanie nadwyżek energii

 • Od 1 kwietnia weszły w życie zapisy z nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (w skrócie OZE), które zakładają zmianę systemu tzw. Opustów na rozliczanie systemem net-bilingu.

  Wdrożenie ustawy jest podzielone na etapy:

  - 01.04.2022 – 30.06.2022 - przejściowy system opustów,

  - 01.07.2022 – 30.06.2024 - net-billing w oparciu o ceny miesięczne,

  - 01.07.2024 - net-billing w oparciu o ceny godzinowe

 • Faktura dla prosumenta jest bardziej skomplikowana niż zwykły rachunek, dlatego przygotowaliśmy specjalną stronę Faktura dla Prosumenta, gdzie tłumaczymy krok po kroku co się na niej znajduje.
 • Niezależnie od wyniku rozliczenia wynikającego z bilansowania energii każdy prosument otrzymuje fakturę do rozliczenia. Nawet w przypadku kiedy energia wprowadzona do sieci pokryje energię zużytą, to do zapłaty pozostają jeszcze opłaty stałe wynikające z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wszystkie koszty na fakturze poznasz na dedykowanej stronie a symulację jak mogą wyglądać rachunki znajdziesz tutaj.
 • Od 1 kwietnia 2022 roku, weszły w życie przepisy, które zmieniają zasady rozliczeń dla prosumentów energii odnawialnej. Rozliczamy prosumentów w oparciu o bilansowanie międzyfazowe
  i międzystrefowe.

  Bilansowanie międzyfazowe

  Energię elektryczną, którą wprowadza i pobiera prosument energii odnawialnej rozliczamy na podstawie ilości energii elektrycznej, która jest sumarycznie zbilansowana w każdej godzinie. Sumaryczne bilansowanie energii elektrycznej, wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej,  wyznacza Operator Systemu Dystrybucyjnego metodą wektorową w swoich systemach.

  Bilansowanie międzystrefowe

  Bilansowanie międzystrefowe to rozliczanie energii elektrycznej oddanej i pobranej w poszczególnych strefach, dlatego dotyczy prosumentów, którzy są na taryfach wielostrefowych. Zgodnie z przepisami, jeśli prosument wprowadza i pobiera energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej, to przy jej rozliczaniu, w pierwszej kolejności rozliczamy energię elektryczną pobraną w tej samej strefie czasowej. W przypadku nadwyżki energii elektrycznej wprowadzonej do sieci nad energia pobraną, bilansujemy pozostałe strefy, począwszy od stref z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej.

 • System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

  Każdy prosument w modelu net-billingu posiada swoje konto prosumenta, na którym odkładany jest jego depozyt. I to z tego depozytu generowany jest zwrot nadpłaty, jeśli taka na koncie powstanie.

  Wartość depozytu prosumenckiego jest ustalana na koniec miesiąca i przyporządkowywana do konta w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

  Kwota środków może być rozliczana na koncie przez 12 miesięcy od dnia przypisania. Jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania, na koncie prosumenckim nadal masz niewykorzystane środki, prosument otrzyma zwrot, ale tylko do 20 proc. wartości energii elektrycznej, którą wprowadził w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty (zwrot środków max do ostatniego dnia 13 miesiąca po przypisaniu). Pozostałe po zwrocie środki są umarzane.
 • Nadwyżkę, wynikającą z bilansowania energii wprowadzonej do sieci możesz wykorzystać w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli przy rozliczeniu rocznym będzie to 12 miesięcy. Okres ten liczymy od ostatniego dnia miesiąca kiedy wystąpiła nadwyżka.
 • Przy przejściu na rozliczenie prosumenckie ustalamy dla każdego prosumenta na taryfie Gx - 12 miesięczny cykl rozliczeniowy. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ rachunki prognozowane nie są zależne od zużycia i produkcji energii w różnych porach w roku. Kiedy przejdziesz na rozliczenie prosumenckie prześlemy 5 blankietów prognoz do opłaty co dwa miesiące.

  Termin kolejnego rozliczenia wyznaczamy za 11 miesięcy od daty Twojego przejścia na rozliczenie prosumenckie.

  Przykład:
  Przyłączenie mikroinstalacji nastąpiło w maju (przejście na rozliczenie prosumenckie) to termin rozliczenia przypada na ostatni dzień kwietnia następnego roku.

  Po zakończeniu okresu rozliczeniowego przesyłamy fakturę, w której podsumowujemy rozliczenie z całego okresu. Na fakturze podajemy ilość pobranej i oddanej energii elektrycznej oraz nadwyżkę energii. W przypadku, gdy ilość energii pobranej pokryje w całości energię zużytą, do opłaty zawsze pozostają opłaty stałe wynikające z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Jeżeli nie widzisz w Moim TAURON swoich faktur sprzed przejścia na rozliczenia prosumenckie to dlatego, że stara umowa stała się nieaktywna. Możesz je sprawdzić w systemie eBOK i jeśli chcesz, możesz połączyć go z Moim TAURONEM.

  Jak to zrobić?
  1. Dostęp do serwisu eBOK znajdziesz po zalogowaniu do Mojego TAURONA w górnym panelu strony – pole eBOK. Kliknij w nie.
  Zaznaczone pole pod tytułem ebok

  2. Żeby zobaczyć swoje wszystkie rozliczenia w Moim TAURONIE, wejdź do ustawień i kliknij połącz.
  Zaznaczone pole pod tytułem połącz

  3. Umowa sprzed przejścia na rozliczenie prosumenckie prezentowana będzie jako Umowa nieaktywna, ale rozliczenia będą widoczne.Lista dostępnych punktów poboru klienta
 • Jeżeli Twój pobór energii przekroczy sumę nadwyżek bieżących oraz tych z ostatnich 12 miesięcy, to różnicę musisz zapłacić zgodnie z cennikiem wynikającym z Twojej umowy kompleksowej lub sprzedażowej.
 • Prognozy są uzależnione od liczby dni w miesiącach, które podlegają rozliczeniu. Termin płatności prognoz i ich wysokość nie muszą być takie same dla wszystkich prognoz w całym okresie rozliczeniowym.
 • Jeżeli zawierasz nową umowę lub przechodzisz na rozliczenie prosumenckie pierwsze prognozy wyznaczamy na podstawie zadeklarowanego przez Ciebie w umowie średnio-dobowego zużycia energii.

  Jeżeli masz dane o rzeczywistym zużyciu i poborze za ostatnie pełne 365 dni, to Twoje kolejne prognozy wyznaczamy na podstawie średnio-dobowego zużycia i średniodobowej produkcji energii.
 • Tak, jeśli jesteś prosumentem i chcesz zmienić wysokość swoich prognoz, prosimy skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.
 • Średnia cena kwartalna nie jest ustalana przez TAURON. Znajduje się na stronie URE - Urzędu Regulacji Energetyki. Możesz przejść na tą stronę klikając w ten link.