Dofinansowanie do fotowoltaiki i finansowanie instalacji 

Instalacja fotowoltaiczna to opłacalna inwestycja. Koszty założenia fotowoltaiki są wysokie, ale TAURON pomaga swoim klientom w ich obniżeniu. Wspólnie z naszym partnerem – Alior Bankiem przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną linię finansowania Ekoraty. Pomagamy też w zdobyciu dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej.

Interesuje Cię nasza oferta?

Jak możemy Ci pomóc?

Przygotowaliśmy dla Ciebie:

Finansowanie inwestycji w fotowoltaikę

W TAURONIE wierzymy w produkcję ekologicznej energii ze słońca, dlatego chcemy ułatwić Ci zakup fotowoltaiki. Wspólnie z Alior Bankiem przygotowaliśmy ofertę, dzięki której możesz łatwiej zakupić instalację fotowoltaiczną.

Logo Alior Banku

EKORATY RRSO 9,38%

Zyskaj:

Chcesz wiedzieć jaką ratę zapłacisz?
Skontaktujemy Cię z doradcą

Zamów kontakt

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Rozwój fotowoltaiki oraz wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych następuje bardzo szybko. Dzieje się tak też dlatego, że administracja publiczna wspiera i dofinansowuje rozbudowę sieci indywidualnych instalacji PV.

W ostatnich latach największą popularność zyskały programy Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.


Najnowsza edycja dofinansowań – program Mój Prąd 5.0 – wystartowała 22 kwietnia 2023 roku. Korzystając z programu możesz uzyskać dopłatę:

Program Mój Prąd 5.0

dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Program Czyste powietrze

Skorzystaj z dofinansowania i ulgi podatkowej, jeśli planujesz termomodernizację budynków oraz wymianę źródła ciepła na paliwo stałe ze starych na nowoczesne.

Sprawdź szczegóły programu jeśli planujesz montaż:

Szczegóły programu 

Zamów kontakt z naszym doradcą

Na podstawie Twojego zapotrzebowanie energetycznego sporządzimy zdalnie kalkulację. Przedstawimy Ci wszystkie dostępne możliwości finansowania i dofinansowania do fotowoltaiki. Taka rozmowa jest bezpłatna oraz do niczego Cię nie zobowiązuje.

Aby porozmawiać z naszym doradcą:

Wypełnij formularz Oferta fotowoltaiki

Na jakie wsparcie możesz liczyć kupując fotowoltaikę od TAURONA?

Najczęściej zadawane pytania

 • Kredyt otrzymasz, jeżeli:

  mieszkasz na stałe w Polsce

  posiadasz akceptowany przez bank dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty

  posiadasz numer PESEL

  ukończyłeś 18 rok życia

  uzyskujesz stałe dochody z akceptowanych przez bank źródeł

  płacisz w Polsce podatki

  posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych

  posiadasz zdolność kredytową

  w momencie podpisywania umowy posiadasz przy sobie aktywny telefon komórkowy

 • Bank akceptuje następujące źródła dochodów:

  umowa o pracę

  renta/renta strukturalna

  emerytura/zasiłek przedemerytalny

  działalność gospodarcza

  gospodarstwo rolne

  produkcja rolna

  działy specjalne produkcji rolnej

  zasiłek macierzyński/ojcowski/rodzicielski

  zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy

  duchowni/osoby zakonne

  kontrakty marynarskie

  kontrakty żołnierskie

  pozostałe kontrakty

  wynajem lokali/dzierżawa gruntu

  umowa cywilno-prawna

 • Możesz otrzymać kredyt w wysokości od 300 zł do 120 000 zł.
 • Tak, jeśli tylko pozwala na to Twoja zdolność kredytowa.
 • Tak, możesz skorzystać z tzw. wpłata własna.
 • Składając wniosek o kredyt potrzebny jest Twój dowód osobisty. Zależnie od Twojej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, bank może poprosić Cię również o dokumenty potwierdzające dochód.
 • Wstępną decyzję kredytową możesz otrzymać nawet w kilka sekund od złożenia wniosku.
 • Nie, nie ma takiego wymogu.
 • Znajdziesz je w punkcie 3, w sekcji „Warunki Umowy” umowy kredytu.
 • Ratę zapłacisz robiąc przelew na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w umowie o kredyt oraz w harmonogramie spłat.
 • Wszystkie niezbędne informacje odnośnie terminu spłaty znajdziesz w umowie kredytowej. Wersję papierową harmonogramu spłat bank wyśle tylko na Twoje życzenie.
 • Tak, ma prawo spłacić całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
 • Skontaktuj się z infolinią Banku i poproś o zamknięcie kredytu i ustal w jaki sposób ma nastąpić zwrot środków.
 • W ciągu 14 dni odstąpienie od umowy kredytu możesz zgłosić:

  listownie na adres banku

  osobiście w placówce banku
   
  wypełniając formularz na stronie Banku

  listownie na adres pośrednika kredytowego

  osobiście u pośrednika kredytowego

 • Dofinansowanie do fotowoltaiki w obydwu programach jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. W Czystym Powietrzu dodatkowym warunkiem jest konieczność wymiany źródła ogrzewania. Wielkość dofinansowania zależy od wielu czynników, dlatego sprawdzaj strony poszczególnych programów, lub odwiedź najbliższą siedzibę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możesz również sprawdzić czy Twój urząd gminy nie udzieli Ci informacji o możliwości dofinansowania do fotowoltaiki w Twoim regionie.
 • Z dotacji Mój Prąd 5.0 będą mogli skorzystać prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną od 1 lutego 2020 roku i zmienią swój system rozliczania na net billing, albo obecnie rozliczają się w systemie net billing, ale nie skorzystali jeszcze z dofinansowania. Minimalną kwotą dofinansowania, jaką mogą uzyskać są 3 000 zł, maksymalną 7 000 zł.1

  1
  dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
 • Net-billing to sposób rozliczania instalacji fotowoltaicznej, w którym rozliczana jest wartość wprowadzonej (wyprodukowanej) przez prosumenta energii w stosunku do tej, którą pobrał z sieci. To oznacza, że jeśli masz mikroinstalację fotowoltaiczną sprzedajesz po rynkowej cenie nadwyżki energii, którą Twoja instalacja fotowoltaiczna wprowadza do sieci.

  Jeżeli wyprodukujesz więcej energii niż zużyjesz przez cały rok możesz uzyskać zwrot pieniędzy. Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Jest tak dlatego, że tylko takie rozwiązanie umożliwia zwolnienie przychodów z tej nadpłaty z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, większy poziom dochodów musiałby być objęty procedurą notyfikacji pomocy publicznej.

 • Jeśli zdecydujesz się na zainstalowanie samej instalacji fotowoltaicznej możesz zyskać do 6 000 zł.1

  Jeśli zdecydujesz się na urządzenia dodatkowe, możesz otrzymać:

  dla magazynu ciepła – dofinansowanie do 5 000 zł1
  dla gruntowej pompy ciepła – dofinansowanie do 28 500 zł1
  dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – dofinansowanie do 19 400 zł1
  dla pompy ciepła powietrze/woda – 12 600 zł1
  dla pompy ciepła powietrze/powietrze – 4 400 zł1
  dla magazynu energii elektrycznej – dofinansowanie do 16 000 zł1
  dla systemów zarządzania energią HEMS/EMS – dofinansowanie do 3 000 zł1
  dla kolektorów słonecznych – dofinansowanie do 3 500 zł1
  Jeśli połączysz budowę instalacji fotowoltaicznej z którymś z urządzeń dodatkowych, dofinansowanie do fotowoltaiki wyniesie do 7 000 zł.1

  1dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
 • Jeśli zdecydujesz się przejść na nowy system rozliczeń i otrzymałeś już dotację z programu Mój Prąd, możesz otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej do 3 000 zł.1

  Jeśli dotąd nie skorzystałeś z dotacji, a chcesz przejść lub rozliczasz się w systemie net billing, to możesz otrzymać do 6 000 zł1 lub 7 000 zł1 dofinansowania, jeśli zdecydujesz się na zakup dodatkowych urządzeń.

  1dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
 • Tak, podobnie jak w poprzednich edycjach, możesz łączyć dotację z programu Mój Prąd 5.0 i ulgę termomodernizacyjną. Warunkiem jest pomniejszenie przedstawionych do rozliczenia kosztów o kwotę dotacji przyznanej z NFOŚiGW. Zakres inwestycji będzie miał wpływ na wysokość ulgi.

  Jeśli już wcześniej skorzystałeś z ulgi termomodernizacyjnej, dolicz dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2023 rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.
 • Nie, program Mój Prąd jest skierowany tylko dla osób fizycznych, które mają zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.
 • Nabór do programu Mój Prąd 5.0 będzie trwał do 22 grudnia 2023 lub do wyczerpania funduszy.