Wróć do nas
Dla Firmy Oferta Prąd Zostań ponownie klientem TAURONA

Wróć do nas

Zostań ponownie klientem TAURONA
Wybierz ofertę i sprawdź, co zyskasz.

Podpisałeś umowę z innym sprzedawcą prądu, ale teraz chcesz do nas wrócić?

Sprawdź, co zyskasz!

Otrzymasz tylko jedną fakturę - za sprzedaż i dystrybucję.

Cały proces powrotu możesz przeprowadzić online.

Zyskujesz gwarancję rabatu od cen zawartych w naszej taryfie.

Jak to działa?

Wybierz ofertę prądu EKO od TAURONA
Wybierz ofertę od TAURONA

wypełnij formularz, w którym podasz swoje dane do umowy.

Przekażemy Ci plik z pełnomocnictwem
Przekażemy Ci plik z pełnomocnictwem,

który wydrukujesz, podpiszesz i odeślesz nam w formie skanu lub zdjęcia.

Prześlemy Ci komplet podpisanych dokumentów
Prześlemy Ci komplet podpisanych dokumentów

i powiadomimy o dacie, od kiedy będziemy sprzedawać Ci prąd.

Chcesz do nas wrócić, ale nie możesz wypełnić formularza online?
Napisz do nas.

Dowiedz się, jak to zrobić

Przejąłeś lokal po poprzednim właścicielu, który zmienił sprzedawcę,
a Ty chcesz do nas wrócić?

Dowiedz się, jak to zrobić
Oferta nie jest dostępna na terenie wybranego regionu.
Zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 555 444 555.
Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.

Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zobaczyć dokumenty dla tej oferty

Opłaty dystrybucyjne

Ceny i stawki energii elektrycznej dla grup taryfowych znajdują się poniżej w cennikach lub taryfie Sprzedawcy.

Ceny w naszych Cennikach oraz Taryfie nie uwzględniają mechanizmów wynikających z Ustawy [1] dla wskazanych w niej odbiorców uprawnionych. Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych określonych w art. 2 ust. 2 lit b-f Ustawy [3] wynosi: 785 zł/MWh [2] do 30 września 2023 roku, 693 zł/MWh [2] od 1 października do 31 grudnia 2023 roku. Cenę maksymalną zastosujemy w rozliczeniach z Państwem, pod warunkiem, że będzie ona niższa w danym miesiącu niż średnia cena energii elektrycznej wszystkich stref określona w Państwa umowie z nami.

Informacje na temat ustaw [1] i [2], które ograniczają wysokość cen prądu oraz związanych z nimi oświadczeń, znajdą Państwo na stronach tauron.pl/zamrozenie-pradu i tauron.pl/ceny.

[1] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127).
[2] Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243).
[3] Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku:

obowiązuje nowa stawka opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh [1], obowiązuje nowa stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,96 zł/MWh [2]
Podstawa prawna:
[1] ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z nast. zm.) oraz zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50 z 25 listopada 2022 roku,
[2] rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 21 listopada 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz 2420).

- Od 1 stycznia 2023 roku, na podstawie decyzji Prezesa URE z 17 grudnia 2022 roku (znak DRE.WRE.4211.77.9.2022.DK), obowiązuje „Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G – TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Ceny stosowane w rozliczeniach z Państwem będą uwzględniać rozwiązania Rządowej Tarczy Solidarnościowej, tj. zapisy Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. (Dz. U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.) oraz Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. (Dz. U. z 2022 poz. 2243 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ustawach znajdują się na stronach tauron.pl/zamrozenie-pradu i tauron.pl/ceny.

- Od 1 stycznia 2023 roku, na podstawie decyzji Prezesa URE z 17 grudnia 2022 roku (znak DRE.WRE.4211.75.11.2022.DK), obowiązuje „Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G – TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Ceny stosowane w rozliczeniach z Państwem będą uwzględniać rozwiązania Rządowej Tarczy Solidarnościowej, tj. zapisy Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. (Dz. U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.) oraz Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. (Dz. U. z 2022 poz. 2243 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ustawach znajdują się na stronach tauron.pl/zamrozenie-pradu i tauron.pl/ceny.