Konkurs został zakończony!


    Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie!


    Z Laureatami skontaktujemy się telefonicznie do 21 października 2019 r.
    Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość) zostanie opublikowana na stronie konkursowej.