Obniżenie rachunku o 125,34 zł

dla gospodarstw domowych

Wdrażamy kolejne rządowe rozwiązanie, które przyniesie gospodarstwom domowym korzyść finansową w postaci obniżki należności za prąd za 2023 rok o 125,34 zł [1].

Aby otrzymać obniżkę, należy pobierać energię na potrzeby gospodarstwa domowego i spełnić jeden z poniższych warunków:

 • Wyraź zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej (e-faktury)
  Naliczymy Ci obniżkę, jeżeli faktury za prąd otrzymujesz elektroniczne. Możesz to sprawdzić w serwisie Mój TAURON. Jeśli jeszcze nie korzystasz z e-faktury, możesz ją aktywować w serwisie Mój TAURON. Masz na to czas do 15 grudnia 2023 roku.
 • Wyraź zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach TAURONA (zgody marketingowe)
  Naliczymy Ci obniżkę, jeśli mamy Twoje zgody marketingowe na otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach. Nie wiesz czy mamy Twoje zgody? Sprawdzisz i udzielisz ich w serwisie Mój TAURON. Masz na to czas do 15 grudnia 2023 roku.
 • Zweryfikuj i potwierdź poprawność swoich danych w umowie z TAURONEM
  Naliczymy Ci obniżkę, jeśli potwierdzisz, że Twoje dane w umowie z TAURONEM, są aktualne. Dane (numer telefonu, adres e-mailowy, adres korespondencyjny) sprawdzisz, potwierdzisz lub zaktualizujesz w serwisie Mój TAURON. Masz na to czas do 15 grudnia 2023 roku.
 • Jesteś prosumentem
  Naliczymy Ci obniżkę, jeśli produkujesz energię z instalacji fotowoltaicznej, tj. jesteś prosumentem energii odnawialnej.
 • Korzystasz z podwyższonych limitów, do których ceny prądu w 2023 roku są zamrożone
  Naliczymy Ci obniżkę, jeśli korzystasz z podwyższonego limitu, do którego ceny prądu w 2023 roku są zamrożone. Dotyczy gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, rolnicy i klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodzin, którzy złożyli stosowne oświadczenie. Więcej informacji o limitach znajdziesz na stronie: tauron.pl/zamrozenie-pradu
 • Obniżysz zużycie prądu o przynajmniej 5%
  Naliczymy Ci obniżkę, jeśli przez trzy kolejne miesiące między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. udało Ci się zmniejszyć zużycie prądu o przynajmniej 5% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.
Jeżeli nie spełniasz żadnego z warunków wymienionych w punktach od 1 do 3, możesz je spełnić do 15 grudnia 2023 roku.
Nie wiesz czy spełniasz jeden z warunków wymienionych w punktach od 1 do 3? Możesz to sprawdzić za pomocą formularza dostępnego w serwisie Mój TAURON.

Co sprawdzisz w formularzu

Zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej (e-faktury)

• Zweryfikujesz czy mamy Twoją zgodę
• Udzielisz zgody

Zgody na otrzymywanie informacji o produktach i usługach TAURONA

• Zweryfikujesz czy mamy Twoje zgody
• Udzielisz zgód

Poprawność danych w umowie z TAURONEM

• Zweryfikujesz poprawność swoich danych
• Potwierdzisz dane, jeżeli są aktualne
• Zaktualizujesz, jeżeli nie są aktualne

Nie masz konta w serwisie Mój TAURON?     Załóż je tutaj

Instrukcję, jak założyć konto w Moim TAURONIE znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz spełnić przynajmniej jeden z warunków uzyskania obniżki, możesz się z nami skontaktować również:
• telefonicznie pod numerem 32 606 0 606
• osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta, po umówieniu wizyty. Listę punktów obsługi znajdziesz na tauron.pl/pok

Jeśli zużywasz energię na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełniasz jeden z warunków nie musisz nic robić. Obniżkę uwzględnimy automatycznie w rozliczeniach za prąd - nie później niż w ostatniej fakturze za energię elektryczną za 2023 rok.

Pełną treść Rozporządzenia znajdziesz TUTAJ

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2023 poz. 1847)