Obniżenie rachunku o 125,34 zł

dla gospodarstw domowych [1]

Minął termin na spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 3.

Jeśli spełniłeś jeden z warunków, obniżkę automatycznie uwzględnimy w Twoich rozliczeniach – nie później niż w ostatniej fakturze za rok 2023.

Obniżkę otrzymasz, jeżeli pobierasz energię na potrzeby gospodarstwa domowego i spełniłeś jeden z poniższych warunków:

1) Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w szczególności faktur VAT drogą elektroniczną lub w internetowym portalu obsługowym lub

2) Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o produktach i usługach TAURONA lub

3) Zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych lub

4) Status prosumenta lub

5) Przynależność do jednej z grup uprawnionych do korzystania z podwyższonych limitów, do których ceny prądu w 2023 roku są zamrożone (dotyczy osób z niepełnosprawnością, rolników i klientów, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, którzy złożyli oświadczenie) lub

6) Zmniejszenie zużycia prądu o przynajmniej 5% przez trzy kolejne miesiące między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.

Nie masz konta w serwisie Mój TAURON?     Załóż je tutaj

Instrukcję, jak założyć konto w Moim TAURONIE znajdziesz tutaj.

Pełną treść Rozporządzenia znajdziesz TUTAJ

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2023 poz. 1847)