Twoje prawa konsumenckie

Zobacz, co to oznacza. Jakie masz możliwości i prawa.

Jestem konsumentem - co to oznacza?

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego:

„Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Oznacza to, że konsumentem jest osoba indywidualna, która zawiera taką umowę, która nie wiąże się z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Jesteś zatem konsumentem, kiedy robisz zakupy w sklepie, serwisie internetowym, czy aukcyjnym. Jesteś także konsumentem, gdy podpisujesz umowę dotyczącą wynajmu mieszkania, dostarczania mediów do Twojego domu, czy umowę zakupu samochodu. Nie jesteś natomiast konsumentem, jeśli kupujesz materiały biurowe dla swojej firmy, podpisujesz umowę o pracę, albo podpisujesz potwierdzenie odbioru korespondencji dotyczącej Twojego przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od umowy

Masz prawo zrezygnować z zawartej umowy, bez podawania przyczyny odstąpienia w ciągu 14 dni od jej podpisania. Sprzedawca nie może obciążyć Cię z tego tytułu żadną karą umowną.

Czy znasz poniższe zagadnienia?

 • W Polsce, podobnie do wielu krajów zachodnich, w 2007 roku wprowadzono regulacje umożliwiające zmianę swojego sprzedawcę prądu lub gazu na inną firmę, świadczącą te usługi.

  Celem tej zmiany jest poprawienie konkurencyjności na rynku energii, a co za tym idzie – w dalszej perspektywie obniżenia stawek za energię proponowanych konsumentom oraz przedsiębiorcom. Głównym założeniem przyświecającym inicjatorom tych zmian jest przejście od rynku monopolistycznego, do rynku wolnej konkurencji. Dzięki tej zmianie wielu sprzedawców konkuruje ze sobą o klienta, a więc następuje  poprawa pozycji konsumentów. 

  Właśnie walka o klienta wielu sprzedawców prądu i gazu powoduje, że oferty które proponują są coraz atrakcyjniejsze, bogatsze w dodatkowe usługi i korzyści, a cena mediów ulega obniżeniu. 

 • Wyróżniamy 4 główne typy umów na usługi związane z energia elektryczną i gazu:

    umowa sprzedaży +

  umowa dystrybucji 

  dotyczy samego handlowego aspektu korzystania z prądu lub gazu. Zawieramy umowę z wybranym przez nas sprzedawcą, a więc on sprzedaje nam energię po proponowanej stawce.

    dotyczy przesyłania energii elektrycznej lub gazu. W ramach zawartej umowy i regulowanych rachunków płacimy za przesłanie energii do naszego domu, za utrzymanie i eksploatację sieci, utrzymanie wysokich standardów energii. 
    =   
    umowa kompleksowa
  łączy 2 usługi : sprzedaży energii oraz dystrybucji, czyli przesyłu.
  Jeśli zawrzesz taką umowę – będziesz otrzymywał jedną fakturę, w której obydwie usługi są rozliczane łącznie.  Jeżeli nigdy nie zmieniłeś sprzedawcy, a masz zawartą umowę na energię elektryczną lub gazową – to zapewne właśnie taka umowa Cię obowiązuje. 

  Dlaczego płacisz za 2 usługi?
  Ponieważ każdy z nas korzysta jednocześnie z obydwu z nich. Usługa sprzedaży wiąże się z handlowym aspektem zakupu prądu. Natomiast usługa dystrybucji to nic innego jak przesłanie nam energii siecią elektryczną lub gazową. W zakres usługi dystrybucji wchodzi wysyłanie energii, eksploatacja i remonty sieci, utrzymanie wysokiej jakości dostarczanego medium.


  umowa sprzedaży rezerwowej  - jest to odmiana umowy sprzedaży energii. W przypadku wygaśnięcia Twojej umowy sprzedaży oraz jeśli nie zadeklarowałeś, że życzysz sobie wybudowy licznika w Twoim lokalu – Twój sprzedawca rezerwowy ma obowiązek zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży rezerwowej. Będziesz wówczas rozliczany w oparciu o taryfę sprzedawcy rezerwowego, która najczęściej zawiera stawki wyższe od stawek proponowanych przez sprzedawców działających na rynku. Dzięki zawarciu tej umowy – zachowasz ciągłość umowy i nie grozi Ci przerwanie dostaw energii nawet, jeśli przeoczyłeś konieczność podpisania lub przedłużenia umowy. 
 • Prawo to gwarantuje Ci przejrzyste zawarcie umowy na prąd lub gaz. 

  Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Ci jasno:

  Nazwę firmy
  Dane adresowe
  Dane do kontaktu
 • Prawo to gwarantuje Ci uczciwe i bezpieczne zawarcie umowy na prąd lub gaz.

  Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Ci w sposób zrozumiały warunki obowiązywania umowy, takie jak : 

  Stawki
  Opłaty stałe
  Opłaty zmienne
  przy czym powinien jasno zaznaczyć, czy ceny które podaje zawierają podatek VAT (ceny brutto), czy należy go sobie jeszcze doliczyć (ceny netto).
  Ponadto powinien Cię jasno zawiadomić o wszelkich dodatkowych opłatach, usługach, zobowiązaniach, a także o okresie trwania umowy, oraz, w jaki sposób umowa może zostać przedłużona po tym okresie.
  Przy zawarciu umowy na prąd lub gaz powinieneś zostać także jasno poinformowany czy jest to umowa kompleksowa czy jedynie na sprzedaż energii oraz jak często będziesz rozliczany i w jaki sposób będą Ci dostarczane faktury.
 • Co to znaczy odstąpienie od umowy? 

  Oznacza to, że masz prawo zrezygnować z zawartej umowy, bez podawania przyczyny odstąpienia w ciągu pierwszych 14 dni od zawarcia i sprzedawca nie może obciążyć Cię z tego tytułu żadną karą umowną. Prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się do okresu 12 miesięcy w przypadku, jeśli sprzedawca nie przekazał Ci egzemplarza Oświadczenia o odstąpieniu od umowy – którym możesz się posłużyć, aby zgłosić chęć odstąpienia.

  Jesteś konsumentem (klientem indywidualnym) i zawarłeś umowę poza siedzibą firmy i/lub na odległość i
  Dostałeś komplet dokumentów  lub Nie dostałeś kompletu dokumentów - nie przekazano Ci Oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  TWÓJ CZAS NA ODSTĄPIENIE
  14 dni od zawarcia umowy 12 miesięcy od zawarcia umowy

  Możesz podpisać umowę w siedzibie firmy oraz poza siedzibą firmy.

  W siedzibie na przykład:

  Centrala firmy
  Sklep
  Punkt Obsługi Klienta

  Poza siedzibą firmy na przykład w Twoim domu, ale również:

  Przez telefon
  Internetowy sklep
  Internetowy serwis aukcyjny
 • Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?

  Czy informacje były przydatne?

Byłeś świadkiem próby wprowadzenia w błąd przez nieuczciwego sprzedawcę prądu lub gazu?

Formularz zgłoszeniowy

Dzięki Twojemu zgłoszeniu będziemy mogli jeszcze lepiej chronić naszych klientów przed nieuczciwymi handlowcami.

W razie wątpliwości

Zapraszamy na naszą infolinię 

555 444 555

czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00

koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Quiz

Sprawdź się!  Zobacz, czy wiesz jak bezpiecznie zawierać umowę i nie dać się oszukać.

Przypominamy!

TAURON nie chodzi po domach! Uważaj na oszustów, którzy próbują wprowadzić w błąd hasłami takimi jak „musisz zaktualizować umowę”, lub „musisz zmienić operatora”.
A przecież - nic NIE MUSISZ podpisywać!