Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-1999 w Komisji Papierów Wartościowych (KPW), początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, później jako radca Przewodniczącego KPW.

W czasie pracy w KPW pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.

Obecnie w GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p., gdzie stworzył i zarządza działem prawa rynku kapitałowego - zatrudniony od 1999 roku, od 2002 roku wspólnik.

Pełnił funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2015 roku zasiada w Komitecie Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie współtworzył Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 i najnowsze: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pełnił funkcje Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych w wielu spółkach akcyjnych prywatnych i publicznych, np. IGLOTEX S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), ESALIENS TFI S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A., TETA S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), TAURON Polska Energia S.A. (w latach 2010-2017 oraz 2021-2024).

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Pan Leszek Koziorowski spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.