Zamrożenie cen prądu zostało przedłużone.

Obowiązuje
od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.


Dowiedz się więcej

Sprawdź, ile wynoszą limity od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Gospodarstwa domowe i inni uprawnieni odbiorcy

1500 kWh

Podstawowy limit

Odbiorcy, którzy mają lub mieszkają wspólnie z osobą, która ma orzeczenie o niepełnosprawności lub mieszkają wspólnie z taką osobą

1800 kWh

Podwyższony limit

Odbiorcy, którzy mają Kartę Dużej Rodziny oraz odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne

2000 kWh

Podwyższony limit


Podstawowy limit, do którego obowiązują zamrożone ceny prądu wynosi 1500 kWh – zastosujemy go automatycznie w rozliczeniach.

Jeżeli w 2023 roku złożyłeś/złożyłaś Oświadczenie, przysługiwał Ci podwyższony limit i na 1 stycznia 2024 r. nic się nie zmieniło, nadal spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych limitów – nie składaj Oświadczenia ponownie.

Kto nie musi składać Oświadczenia:
Osoby, które złożyły Oświadczenie w 2023 roku, posiadały status odbiorcy uprawnionego na 31 grudnia 2023 r. i na 1 stycznia 2024 r. spełniają warunki do zastosowania podwyższonych limitów, nie muszą składać Oświadczenia ponownie. Nowy limit zastosujemy automatycznie.
Kto powinien złożyć Oświadczenie:
Osoby, które posiadały status odbiorcy uprawnionego na 31 grudnia 2023 r. i nie złożyły Oświadczenia, i na 1 stycznia 2024 r. spełniają warunki do zastosowania podwyższonych limitów. Oświadczenie należy złożyć do 31 marca 2024 r. Osoby, które nabędą uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu w trakcie 2024 roku, powinny złożyć Oświadczenie nie później niż 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia.

Limity zużycia, do których ceny będą zamrożone zgodnie z Ustawą [1]

Limit zużycia do 1500 kWh

Gospodarstwa domowe i inni uprawnieni odbiorcy, zgodnie z Ustawą[1]


Limit naliczymy automatycznie.

Limit zużycia 1500 kWh

Osoby, które budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany),

po złożeniu Oświadczenia.


Jeżeli w 2023 roku złożyłeś/złożyłaś Oświadczenie, przysługiwał Ci podwyższony limit i na 1 stycznia 2024 r. nic się nie zmieniło, nadal spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych limitów – nie składaj Oświadczenia ponownie.

Limit zużycia do 1800 kWh

Odbiorcy, którzy mają lub mieszkają wspólnie z osobą, która ma orzeczenie o:
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)
po złożeniu Oświadczenia.


Jeżeli w 2023 roku złożyłeś/złożyłaś Oświadczenie, przysługiwał Ci podwyższony limit i na 1 stycznia 2024 r. nic się nie zmieniło, nadal spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych limitów – nie składaj Oświadczenia ponownie.

Limit zużycia do 2000 kWh

Odbiorcy, którzy mają Kartę Dużej Rodziny po złożeniu:
Oświadczenia kopii Karty Dużej Rodziny
Odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne po złożeniu:
Oświadczenia kopii decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego


Jeżeli w 2023 roku złożyłeś/złożyłaś Oświadczenie, przysługiwał Ci podwyższony limit i na 1 stycznia 2024 r. nic się nie zmieniło, nadal spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych limitów – nie składaj Oświadczenia ponownie.

Jak złożyć oświadczenie?

Pobierz wzór oświadczenia

Jeżeli uprawnienia do podwyższonego limitu masz od 2024 roku, złóż Oświadczenie.

Oświadczenie możesz:
wysłać na adres e-mail: dom@tauron.pl, pod warunkiem że oświadczenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). wysłać pocztą na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice (W formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem); złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta (adresy punktów obsługi klienta są na https://tauron.pl/pok)


Pobierz Oświadczenie

Pobierz wzór oświadczenia dla budujących dom jednorodzinny
Pobierz


[1] Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 ze zmianami.).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat rozwiązań osłonowych

Czy w 2024 roku będą obowiązywać rozwiązania osłonowe, które obniżą ceny prądu?

Rozwiń
Zwiń
Tak. Zamrożenie cen prądu na poziomie cen z 2022 roku zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Podstawowy limit, do którego obowiązują zamrożone ceny w tym okresie, wynosi 1500 kWh. Przyznamy go automatycznie.

Podwyższone limity będą nadal przyznawane osobom z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami oraz rolnikom na podstawie złożonych w roku 2023 oświadczeń, o ile będą odbiorcami uprawnionymi na dzień 31 grudnia 2023 r.oku i będą spełniać warunki uznania za odbiorców uprawnionych do wyższego limitu zużycia na dzień 1 stycznia 2024 roku. W tych przypadkach odbiorcy nie muszą składać ponownie Oświadczenia.

Jakie będą limity w 2024 roku?

Rozwiń
Zwiń
1. Limit podstawowy – 1500 kWh
2. Zwiększony limit zużycia przewidziany jest dla:
• prowadzących działalność rolną (2000 kWh),
• osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (2000 kWh),
• osób z niepełnosprawnościami lub zamieszkujących z nimi (1800 kWh),
Na każdy PPE przysługuje oddzielny – 1 limit.

Czy muszę ponownie składać Oświadczenie?

Rozwiń
Zwiń
Nie. Limity dla odbiorów uprawnionych naliczane będą automatycznie. Nie musisz ponownie składać Oświadczenia, jeżeli:
• w 2023 roku złożyłeś/złożyłaś Oświadczenie oraz
• na 31 grudnia .12.2023 r. posiadałeś/posiadałaś status odbiorcy uprawnionego do wyższego limitu oraz
• na 1 stycznia .01.2024 r. spełnisz warunki uznania za odbiorcę uprawnionego do wyższego limitu.

Komu przysługuje limit 1800 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Ze zwiększonego limitu (1800 kWh) mogą skorzystać osoby, które posiadają:
1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
2. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub zamieszkują wspólnie z osobą, która posiada:
1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
2. orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16. roku życia albo
3. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Co zrobić, żeby mieć limit 1800 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Jeżeli uprawnienia do podwyższonego limitu masz od 2024 roku, złóż Oświadczenie.
Oświadczenie pobierzesz ze strony tauron.pl/zamrozenie-pradu
Nie dołączaj orzeczenia o niepełnosprawności.

Komu przysługuje limit 2000 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Ze zwiększonego limitu (2000 kWh) mogą skorzystać osoby, które:
• posiadają Kartę Dużej Rodziny lub
• prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Co zrobić, żeby mieć limit 2000 kWh (Karta Dużej Rodziny)?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli przysługuje Ci podwyższony limit, a nie składałeś Oświadczenia w 2023 roku, aby skorzystać z podwyższonego limitu, musisz je złożyć.
Oświadczenie możesz złożyć:
1. Elektronicznie: - wysłać na adres e-mail: dom@tauron.pl, pod warunkiem, że oświadczenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu),

2. W formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:
- wysłać pocztą na adres:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
- złożyć osobiście w punktach obsługi klienta (lista dostępnych punktów obsługi klienta jest na tauron.pl/pok),
Nie możesz złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie: tauron.pl/zamrozenie-pradu

Kto powinien podpisać Oświadczenie (Karta Dużej Rodziny)?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę, na którą wystawiane są faktury i to właśnie ta osoba powinna mieć Kartę Dużej Rodziny (KDR).
Jeżeli osoba, na którą wystawiane są faktury, nie ma KDR to:
- powinna wyrobić sobie KDR
lub
- powinna przepisać umowę na prąd na tę osobę, która ma KDR.

Co zrobić, żeby mieć limit 2000 kWh (gospodarstwo rolne)?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli przysługuje Ci podwyższony limit, a nie składałeś Oświadczenia w 2023 roku, aby skorzystać z podwyższonego limitu, musisz je złożyć.
Oświadczenie możesz złożyć:
1. Elektronicznie: - wysłać na adres e-mail: dom@tauron.pl, pod warunkiem, że oświadczenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu),

2. W formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:
- wysłać pocztą na adres:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
- złożyć osobiście w punktach obsługi klienta (lista dostępnych punktów obsługi klienta jest na tauron.pl/pok),
Nie możesz złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie: tauron.pl/zamrozenie-pradu

Dołącz kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 roku podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje, które korzystają ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej i należą do gospodarstwa rolnego lub na których „odbiorca uprawniony” prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Jakie są warunki uzyskania limitu dla rodzinnych ogródków działkowych i jak będzie on wyliczony?

Rozwiń
Zwiń
Uzyskanie limitu będzie możliwe po złożeniu Oświadczenia przez administratora rodzinnych ogródków działkowych, w którym potwierdzi, że altany działkowe w rodzinnych ogrodach działkowych mają wspólny pomiar energii elektrycznej z administracją rodzinnego ogrodu działkowego, a energia jest zużywana na potrzeby altan i nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza.
Zbiorczy limit będzie wyliczony jako iloczyn 125 kWh i liczby ogródków działkowych.

Wzór oświadczenia dla ROD możesz pobrać TUTAJ.

Czy limit przysługuje do adresu, czy do Punktu Poboru Energii (PPE)?

Rozwiń
Zwiń
Limit przysługuje osobno na każdy Punktu Poboru Energii (PPE).

Czy limity się sumują?

Rozwiń
Zwiń
Limity nie sumują się.

Czy niewykorzystany limit z 2023 roku przechodzi na rok 2024?

Rozwiń
Zwiń
Niewykorzystany limit z roku 2023 nie przechodzi na kolejny rok. W 2024 roku obowiązuje nowy limit.

Jaka będzie cena za prąd po przekroczeniu limitu?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku i 2024 (tj. Dz.U. z 2024 poz. 190 ze zmianami) utrzymany zostanie mechanizm maksymalnej ceny za prąd, która będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorca uprawnionym po przekroczeniu określonego limitu. Dla gospodarstw domowych i innych podmiotów z grupą taryfową G cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu tego limitu. Dla tej grupy wynosi ona 693 zł/ MWh (do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami). W przypadku gdy cena energii elektrycznej w Twojej Taryfie albo Cenniku jest niższa niż cena maksymalna, w rozliczeniu zastosujemy niższą cenę.
Szczegóły znajdują się na stronie tauron.pl/ceny.

Mam uprawnienia do podwyższonego limitu, ale nie składałem wcześniej Oświadczenia? Co mam zrobić?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli przysługuje Ci podwyższony limit, a nie składałeś Oświadczenia w 2023 roku, aby skorzystać z podwyższonego limitu, musisz je złożyć do 31 marca 2024 r.
Oświadczenie możesz złożyć: 1. Elektronicznie: - wysłać na adres e-mail: dom@tauron.pl, pod warunkiem, że oświadczenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu),

2. W formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:
- wysłać pocztą na adres:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
- złożyć osobiście w punktach obsługi klienta (lista dostępnych punktów obsługi klienta jest na tauron.pl/pok),
Nie możesz złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie: tauron.pl/zamrozenie-pradu

Kiedy trzeba złożyć Oświadczenie, jeżeli nabyłem uprawnienia do zwiększonego limitu dopiero w 2024 roku?

Rozwiń
Zwiń
Jeżeli nabyłeś/nabyłaś uprawnienia do podwyższonego limitu w trakcie 2024 roku, musisz złożyć Oświadczenie w terminie 30 dni od jego nabycia.

Jeżeli złożysz Oświadczenie w terminie 30 dni od nabycia uprawnienia do zwiększonego limitu zużycia, zastosujemy limit zużycia proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 roku, rozpoczynając od miesiąca nabycia uprawnienia.

Jeżeli złożysz Oświadczenie później niż 30 dni od dnia nabycia uprawnienia do zwiększonego limitu zużycia, zastosujemy limit zużycia, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś Oświadczenie.

Czy dostanę potwierdzenie złożonego Oświadczenia?

Rozwiń
Zwiń
Jeżeli w Oświadczeniu wskażesz swoje dane kontaktowe (e-mail i/lub telefon), otrzymasz potwierdzenie złożonego Oświadczenia.

Kto ma podpisać Oświadczenie?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie ma podpisać osoba, na którą są wystawiane faktury za prąd.

Czy mam opłacać prognozy, które mam, skoro zostały wprowadzone nowe limity?

Rozwiń
Zwiń
Tak, wystawione prognozy należy opłacać zgodnie z ich terminami płatności.
Niezależnie od funkcjonowania działań osłonowych, możesz zawnioskować do TAURONA o zmianę wystawionych prognoz.

Czy prosumenci (net-billing) mogą skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Rozwiń
Zwiń
Prosumenci, którzy należą do grupy taryfowej G i są rozliczani w systemie net-billingu, mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej, tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (1500 kWh,2000 kWh lub 1800 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym).

Czy prosumenci (net-metering) mogą skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Rozwiń
Zwiń
Prosumenci, którzy należą do grupy taryfowej G i są rozliczani w systemie opustów (net-metering), od 1 stycznia2024 r. mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – w ramach ustawowych limitów zużycia 1500 kWh,2000 kWh lub 1800 kWh lub iloczyn 125kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu opustu 1: 0,7 albo 1: 0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia.

Buduję dom, korzystam z grupy taryfowej C1x (tzw. prąd budowlany), jaka będzie cena prądu w 2024 roku?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, który buduje dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany), po złożeniu Oświadczenia, do limitu 1500 kWh, będziesz rozliczany po średnich cenach z Taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE na 2022 rok dla sprzedawców z urzędu ogłoszonych przez Prezesa URE (nr informacji Prezesa URE 46/2022). Po przekroczeniu limitu,po cenie maksymalnej 693 zł/MWh (do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami).

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby sprawdzić ile kWh rocznie może zużywać gospodarstwo, w którym korzysta się z następujących urządzeń.

01

Kalkulator zużycia energii

02

Średnie zużycie w Polsce

Wybierz urządzenia, których używasz, a następnie wpisz, ile minut dziennie z nich korzystasz:

min.
min.

cała doba

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
szt.
min.
szt.
min.
min.
min.

Zużycie miesięczne: - kWh

Zużycie roczne: - kWh

Prezentowane wyniki są jedynie szacunkowe, przygotowane na podstawie średniego zużycia energii dla urządzeń domowych.

Średnie zużycie w Polsce dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

1996 kWh / rok

Przykładowe roczne średnie zużycie energii elektrycznej z urządzeń domowych:

Kuchenka elektryczna

Kuchenka elektryczna

1480 kWh/rok
Telewizor

Telewizor

128 kWh/rok
Kuchenka indukcyjna

Kuchenka indukcyjna

1168 kWh/rok
Pralka

Pralka

109 kWh/rok
Czajnik

Czajnik

292 kWh/rok
Laptop

Laptop

84 kWh/rok
Zmywarka

Zmywarka

262 kWh/rok
Odkurzacz

Odkurzacz

27 kWh/rok
Lodówka

Lodówka

252 kWh/rok
Żelazko

Żelazko

104 kWh/rok
Oświetlenie

Oświetlenie energooszczędne

210 kWh/rok
Mikrofalówka

Mikrofalówka

25 kWh/rok

Prezentowane wyniki są jedynie szacunkowe, przygotowane na podstawie średniego zużycia energii dla urządzeń domowych.

Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu?

W serwisie Mój TAURON
w zakładce "Faktury i płatności".

Sprawdź w Moim TAURONIE

aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Sprawdź w aplikacji

Na fakturze papierowej.

Sprawdź jak to zrobić

Dokumenty do pobrania - potwierdzenie prawa do zastosowania wyższych limitów