Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Dodatek energetyczny

Osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o otrzymanie także dodatku energetycznego. Przeczytaj, co musisz zrobić, aby otrzymać to świadczenia.

 • Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc uboższym klientom przedsiębiorstw energetycznych. 

  Przysługuje on tak zwanemu odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy. To świadczenie ma częściowo zrekompensować koszt zakupu prądu.

 • Odbiorca wrażliwy to osoba, która:

  • Posiada prawo do dodatku mieszkaniowego
  • Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży prądu zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • Mieszka w miejscu dostarczania prądu
 • Dodatek energetyczny jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli chcesz ubiegać się o dodatek energetyczny, musisz złożyć w urzędzie gminy następujące dokumenty: 

  • Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, (zapytaj o wniosek w swoim Urzędzie Gminy lub znajdź online)
  • Umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z nami.
 • Wniosek o dodatek złóż w Urzędzie Gminy.

 • To koniec całego procesu.

  Czy informacje były pomocne?
  Podziel się z nami swoją opinią.