Dodatek energetyczny do prądu

Osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o otrzymanie także dodatku energetycznego. Przeczytaj, co musisz zrobić, aby otrzymać to świadczenia.

 • Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc uboższym klientom przedsiębiorstwenergetycznych. 

  Przysługuje on tak zwanemu odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy. To świadczenie ma częściowo zrekompensować koszt zakupu prądu.

 • Odbiorca wrażliwy to osoba, która:

  • Posiada prawo do dodatku mieszkaniowego
  • Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży prądu zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • Mieszka w miejscu dostarczania prądu
 • Dodatek energetyczny jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli chcesz ubiegać się o dodatek energetyczny, musisz złożyć w urzędzie gminy następujące dokumenty: 

  • Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, (zapytaj o wniosek w swoim Urzędzie Gminy lub znajdź online)
  • Umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z nami.
 • Wniosek o dodatek złóż w Urzędzie Gminy.