Wykaz osób wyznaczonych w podmiotach Grupy TAURON do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych  Inspektor Ochrony Danych w podmiocie Grupy TAURON* Adres e-mail
Mariusz Wilkus  TAURON Polska Energia S.A. tpe.iod@tauron.pl
Janusz Libera  TAURON Sprzedaż sp. z o.o ts.iod@tauron.pl
Barbara Moryc  TAURON Wytwarzanie S.A. tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl
Marek Madej  TAURON Ciepło sp. z o.o. tc.iod@tauron-cieplo.pl
Wojciech Lolo  TAURON Dystrybucja S.A. td.iod@tauron-dystrybucja.pl
Marek Winiarski  TAURON Ekoserwis sp. z o.o. marek.winiarski@tauronekoserwis.pl
Agnieszka Gawęcka-Kopytko  TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o tdp.iod@tauron-dystrybucja.pl
Rafał Grelowski  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. tok.iod@tauron.pl
Mariusz Wilkus **  TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. tu.iod@tauron.pl
Anna Wiśniewska  Wsparcie Grupa TAURON sp. z.o.o. wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl
Rafał Nosal  Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o. kwc.iod@czatkowice.com.pl
Wojciech Michnowski  Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. bgt.iod@tauron.pl
Katarzyna Wieczorkiewicz  Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. katarzyna.wieczorkiewicz@n-serwis.pl
Barbara Moryc  Nowe Jaworzno Grupa TAURON tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl
Łukasz Dziedzic TAURON Wydobycie S.A. iod@tauron-wydobycie.pl


* Grupa TAURON na potrzeby organizacji przepływu danych osobowych w Grupie Tauron oznacza następujące podmioty: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy
** w przypadku tych Spółek, wskazana w wykazie osoba pełni funkcję IOD czasowo do momentu wyznaczenia innej osoby do pełnienia funkcji IOD.