Wykaz osób wyznaczonych w podmiotach Grupy TAURON do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Uprzejmie informujemy, że poniższe adresy mailowe służą wyłącznie do komunikacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych  Inspektor Ochrony Danych w podmiocie Grupy TAURON* Adres e-mail
Grzegorz Procajło TAURON Polska Energia S.A. tpe.iod@tauron.pl
Roman Ogonek TAURON Sprzedaż sp. z o.o ts.iod@tauron.pl
Barbara Moryc TAURON Wytwarzanie S.A. tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl
Paulina Kowalczyk TAURON Ciepło sp. z o.o. tc.iod@tauron-cieplo.pl
Wojciech Lolo TAURON Dystrybucja S.A. td.iod@tauron-dystrybucja.pl
Dawid Jurczyk  TAURON Ekoserwis sp. z o.o. dawid.jurczyk@tauronekoserwis.pl 
Anna Rawluk TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o tdp.iod@tauron-dystrybucja.pl
Rafał Grelowski TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. tok.iod@tauron.pl
Beata Kijak Wsparcie Grupa TAURON sp. z.o.o. wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl
Rafał Nosal Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o. kwc.iod@czatkowice.com.pl
Adam Pawełczyk Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. bgt.iod@tauron.pl
Katarzyna Wieczorkiewicz Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. katarzyna.wieczorkiewicz@n-serwis.pl
Łukasz Dziedzic TAURON Wydobycie S.A. twd.iod@tauron-wydobycie.pl
Anna Wiśniewska Usługi Grupa TAURON sp. z o.o. ugt.iod@tauron.pl
Krzysztof Mystek Fundacja TAURON ft.iod@tauron.pl
 Grzegorz Procajło TAURON Ubezpieczenia tu.iod@tauron.pl
 Paulina Kowalczyk TAURON Inwestycje
ti.iod@tauron.pl            


* Grupa TAURON na potrzeby organizacji przepływu danych osobowych w Grupie Tauron oznacza następujące podmioty: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy
** w przypadku tych Spółek, wskazana w wykazie osoba pełni funkcję IOD czasowo do momentu wyznaczenia innej osoby do pełnienia funkcji IOD.