na potrzeby organizacji przepływu danych osobowych w Grupie Tauron oznacza następujące podmioty:

1. TAURON Polska Energia S.A z siedzibą w Katowicach,  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000271562, NIP 9542583988, REGON 240524697;

2. BIOEKO Grupa TAURON Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395659,  NIP 8652554852, REGON 180764060;

3. Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073875, NIP 6751004131, REGON 351091315;

4. Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowskiej 72-96B, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026981, NIP 8731635450, REGON 850458198;

5. Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000660388, NIP 6342886211, REGON 366455369;

6. Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie , ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671384, , NIP 6322016754, REGON 366943241;

7. Polska Energia PKH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031635, NIP 9542312373, REGON 276709807;

8. TAURON Ciepło sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396345, NIP 9542732017, REGON 242734832, 

9. TAURON Czech Energy s.r.o z siedzibą w Ostrava-Hrabova, Republika Czeska, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabova, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Ostrawa w Ostrawie po numerem C34142, 

10. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej, NIP: 6110202860, REGON: 230179216, 

11. TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie,  przy ul. Kryształowej 1/3,  33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044483, NIP 8731627781, REGON 850457661,  

12. TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141756,  NIP 8991076556, REGON 930810615, 

13. TAURON EKOENERGIA sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 2b, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195546, NIP 6112502075, REGON 231194695,

14. TAURON Ekoserwis sp. z o. o. z siedzibą w Rożnowie, Rożnów 433,33-316 Rożnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041661, NIP 7341876665, REGON 490711879,

15. TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517891, NIP 6292469987, REGON 243631583, 

16. TAMEH Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102A, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517887, NIP 6292469993, REGON 243631554, 

17. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnickiej 60, 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270491, NIP 6762337735, REGON 120378027,

18. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000036971, NIP 6312241337, REGON 276551482, 

19. TAURON Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Siemianowicka 60, 40-301 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396347, NIP 9542732023, REGON 242735211, 

20. TAURON Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Widok 19, 40-118 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396356, NIP 9542732000, REGON 242734950, 

21. TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003157, NIP 6321792812, REGON 276854946,

22. TAURON Wydobycie S.A., z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzkiej 37, 43-600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228587, NIP 6321880539, REGON 240033634,

23. En – Energia I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692187, NIP 6342904937, REGON 368218395,

24. En – Energia II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692569, NIP 6342903984, REGON 368127155,

25. En – Energia III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692185, NIP 6342904156, REGON 368150160, 

26. En – Energia IV sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695025, NIP 6342905339, REGON 368265704,

27. KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689215, NIP 6342900833, REGON 367908904, 

28. Fundacja TAURON z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418534, NIP 954 27 37 629, REGON 242918271,

29. MARSELWIND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524010, NIP 6342831517, REGON 243680251,

30. Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 A, 43 – 600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000154615, NIP 6321709449, REGON 273600375, 

31. FINANSE GRUPA TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772302, NIP 6342951291, REGON 382593024, 

32. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Sudeckiej 95-97, 53-128 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281888, NIP 8992604750, REGON 020520830.

Aktualny stan listy dostępny jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy