Klauzula informacyjna czat

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a) TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, jeśli są Państwo Klientem TAURON Sprzedaż sp. z o.o. lub są Państwo zainteresowani ofertą TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i/lub
b) TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Barlickiego 2, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000036791, NIP: 6312241337, jeśli są Państwo Klientem TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na  ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a) przeprowadzenia zainicjowanej przez Państwa rozmowy w formie czatu w sprawie obsługi lub zawarcia ewentualnej umowy  dotyczącej interesujących Państwa towarów lub usług przedstawionych w serwisie www.tauron.pl, przez czas rozmowy w formie czatu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy];
b) monitorowania jakości procesu sprzedaży – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone podczas  rozmowy w formie czatu z Państwem przez okres do 1 roku od rozmowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu jak najlepszej jakości i efektywności procesu sprzedaży];
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu będziemy przetwarzać także dane zapisane podczas rozmowy w formie czatu z Państwem, przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi..  
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.

4. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do sprostowania danych,  
d) prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f) prawo do przeniesienia danych. 

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw- mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany  sposób: 
pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o. jeżeli są Państwo klientami TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,  podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży, podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i organizujące konkursy, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.