Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej,
która zamraża ceny prądu,
możesz zaoszczędzić
2000 zł
na rachunku za prąd

Dowiedz się więcej

Bez Tarczy Solidarnościowej ceny prądu byłyby wyższe.
Zobacz, ile możesz zaoszczędzić:

Gospodarstwa domowe i inni uprawnieni odbiorcy

ok. 2000

Do limitu zużycia 2000 kWh.

Odbiorcy, którzy mają lub mieszkają wspólnie z osobą, która ma orzeczenie o niepełnosprawności lub mieszkają wspólnie z taką osobą

ok. 2600

Do limitu zużycia 2600 kWh.

Odbiorcy, którzy mają Kartę Dużej Rodziny oraz odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne

ok. 3000

Do limitu zużycia 3000 kWh.

Prezes Grupy TAURON - Paweł Szczeszek

Polski rząd robi wszystko, aby najbliższe miesiące były możliwie komfortowe dla odbiorców prądu i ciepła. Ministerstwo Aktywów Państwowych wraz ze spółkami Skarbu Państwa podjęło działania, które chronią gospodarstwa domowe przed wysokimi cenami energii ciepła, które są konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml w Europie.

Przypomnę, że polski rząd, już trzy lata temu wprowadzał pierwsze rozwiązania chroniące gospodarstwa domowe przed skokowym wzrostem kosztów energii. Dziś, w rzeczywistości kryzysu energetycznego spowodowanego imperialną i przy okazji okrutną polityką Kremla, potrzebujemy nowych rozwiązań.

Ważne są tu przede wszystkim rozwiązania legislacyjne, które tak jak Rządowa Tarcza Solidarnościowa, skutecznie chronią gospodarstwa domowe. Klienci TAURONA, zarówno gospodarstwa domowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty wrażliwe objęci są ochroną, która polega na zamrożeniu cen energii w kolejnym roku. Jednocześnie zachęcamy do bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej i ciepła. Na naszych stronach internetowych, kanałach społecznościowych, znajdziecie Państwo przydatne informacje o tym, jak dzięki zmianom codziennych nawyków, ograniczyć zużycie prądu i ciepła.

Przypominam również, że małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Uruchomiliśmy już specjalną stronę internetową tauron.pl/ceny ze wzorem oświadczenia oraz z listą odbiorców uprawnionych do skorzystania z maksymalnej ceny prądu.

Z wyrazami szacunku
Paweł Szczeszek
Prezes Grupy TAURON

Limity zużycia, do których ceny będą zamrożone zgodnie z Ustawą [1]

W zakresie dystrybucji energii zamrożenie cen obejmuje odbiorców w grupie taryfowej G oraz C1x (tzw. prąd budowalny).
W zakresie sprzedaży energii obejmuje ono odbiorców w grupie taryfowej G oraz C1x (tzw. prąd budowalny), z wyjątkiem umów z gwarancją stałej ceny obejmującą 2023 rok.

Limit zużycia do 2000 kWh

Gospodarstwa domowe i inni uprawnieni odbiorcy, zgodnie z Ustawą[1]


Nie musisz nic robić – nie składasz Oświadczenia.
Limit naliczymy automatycznie.

Limit zużycia 2000 kWh
dla budujących dom jednorodzinny


Osoby, które budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany),

po złożeniu wypełnionego Oświadczenia.

Limit zużycia do 2600 kWh

Odbiorcy, którzy mają lub mieszkają wspólnie z osobą, która ma orzeczenie o:
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)
po złożeniu wypełnionego Oświadczenia.

Limit zużycia do 3000 kWh

Odbiorcy, którzy mają Kartę Dużej Rodziny po złożeniu:
wypełnionego Oświadczenia kopii Karty Dużej Rodziny
Odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne po złożeniu:
wypełnionego Oświadczenia kopii decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego

Termin składania oświadczeń: 30 czerwca 2023 r.

Pobierz pytania i odpowiedzi do Oświadczenia
[1] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U z 2022 poz. 2127)

Ceny po przekroczeniu limitu

Ceny zamrożone do powyższych limitów zużycia są niższe od cen maksymalnych, które zastosujemy po przekroczeniu przysługującego Ci limitu. Dlatego jeżeli Twoje zużycie jest znacznie wyższe niż limit i masz rozliczenie prognozowe, zadzwoń do nas pod numer 32 606 0 606 (poniedziałek-piątek 7:00-20:00, połączenie płatne wg stawek operatora).

Nasi doradcy podpowiedzą Ci, w jaki sposób uniknąć niedopłaty przy najbliższym rozliczeniu.

Sprawdź, ile oszczędzasz dzięki Tarczy Solidarnościowej

Sprawdź

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat tzw. Tarczy Solidarnościowej

Od kiedy obowiązuje ustawa [1]?

Rozwiń
Zwiń
Ustawa [1] obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Kto może skorzystać z limitu 2000 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Limit 2000 kWh przyznany jest automatycznie odbiorcy z grupą taryfową G, który zużywa prąd na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania w zakresie:
domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów, itp., służących potrzebom bytowo-komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza i posiadają grupę taryfową G.,o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;
Zgodnie z ustawą [1] są to „odbiorcy uprawnieni”.

Dodatkowo odbiorcami uprawionymi są osoby, które budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany). Aby skorzystać z limitu zużycia 2000 kWh, muszą złożyć Oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Odbiorcy, którzy nabędą takie uprawnienia (tj. rozpoczną budowę), powinni złożyć Oświadczenie w ciągu 30 dni od nabycia uprawnień.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z limitu 2000 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Nie trzeba nic robić, limit przyznamy automatycznie.

Jedynie odbiorcy uprawieni, którzy budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany), aby skorzystać z limitu zużycia 2000 kWh, muszą złożyć Oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Odbiorcy, którzy nabędą takie uprawnienia (tj. rozpoczną budowę), powinni złożyć Oświadczenie w ciągu 30 dni od nabycia uprawnień.

Buduję dom, korzystam z grupy taryfowej C1x (tzw. prąd budowlany), jaka będzie cena prądu w 2023 r.?

Rozwiń
Zwiń
Odbiorcy uprawieni, którzy budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany), po złożeniu Oświadczenia, do limitu 2000 kWh będą rozliczani po średnich cenach z Taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE na 2022 rok dla sprzedawców z urzędu ogłoszonych przez Prezesa URE (numer informacji Prezesa URE 46/2022). Po przekroczeniu limitu – po cenie maksymalnej 693 zł/MWh (do ceny należy doliczyć podatek akcyzowy 5 zł/MWh oraz podatek od towarów i usług – 23%).

Komu przysługują zwiększone limity w 2023 roku?

Rozwiń
Zwiń
Zwiększony limit zużycia przewidziany jest dla:
- prowadzących działalność rolną (3 000 kWh),
- osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (3 000 kWh),
- osób z niepełnosprawnością lub zamieszkujących z nimi (2 600 kWh).
Na każdy Punkt Poboru Energii (PPE) przysługuje oddzielny - 1 limit.
Osoby i podmioty uprawnione, które chcą skorzystać ze zwiększonego limitu (2600 lub 3000 kWh), muszą złożyć oświadczenie.
Oświadczenie pobierzesz tutaj.

Komu przysługuje limit 2 600 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Ze zwiększonego limitu (2 600 kWh) mogą skorzystać osoby, które posiadają:
1.orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
2.orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkują wspólnie z osobą, która posiada:
1.orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
2.orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo
3.orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Co zrobić, żeby mieć limit 2 600 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Trzeba wypełnić i dostarczyć podpisane oświadczenie. Oświadczenie pobierzesz tutaj. Nie dołączaj orzeczenia o niepełnosprawności.

Mieszkam z osobą z niepełnosprawnością. Czy muszę przepisywać umowę na tę osobę?

Rozwiń
Zwiń
Nie. Oświadczenie składa osoba, na którą wystawiane są faktury za prąd, pod opieką której znajduje się osoba z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje limit 3 000 kWh?

Rozwiń
Zwiń
Ze zwiększonego limitu (3 000 kWh) mogą skorzystać osoby, które:
- posiadają Kartę Dużej Rodziny lub
- prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Co zrobić, żeby mieć limit 3 000 kWh (Karta Dużej Rodziny)?

Rozwiń
Zwiń
Trzeba wypełnić i dostarczyć podpisane oświadczenie.
Oświadczenie pobierzesz tutaj.
Dołącz kopię Karty Dużej Rodziny. Jeśli masz kartę tylko w formie elektronicznej, do oświadczenia dołącz wydrukowane zdjęcie ekranu z wyświetloną kartą.

Co zrobić, żeby mieć limit 3 000 kWh (gospodarstwo rolne)?

Rozwiń
Zwiń
Trzeba wypełnić i dostarczyć podpisane oświadczenie.
Oświadczenie pobierzesz tutaj.
Dołącz kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 roku podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje, które korzystają ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej i należą do gospodarstwa rolnego lub na których „odbiorca uprawniony” prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Kto ma podpisać oświadczenie?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie ma podpisać osoba, na którą są wystawiane faktury za prąd.

W jaki sposób złożyć oświadczenie?

Rozwiń
Zwiń
1. W formie elektronicznej:
- wysłać na adres e-mail: dom@tauron.pl, pod warunkiem że oświadczenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
- złożyć wygodnie, poprzez aplikację mObywatel.

Nie można złożyć oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

2. W formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem:
- wysłać pocztą na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
- złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta (adresy punktów obsługi klienta są na https://tauron.pl/pok)

W jakim terminie złożyć oświadczenie?

Rozwiń
Zwiń
Nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie, jeżeli nabędzie się uprawnienia do zwiększonego limitu dopiero w 2023 roku?

Rozwiń
Zwiń
W ciągu 30 dni od dnia nabycia uprawnień.

Czy oświadczenie złożone po 30.06.2023 roku uprawnia do zwiększonego limitu?

Rozwiń
Zwiń
Nie, limit będzie wynosił 2 000 kWh.

Czy dostanę potwierdzenie złożenia oświadczenia?

Rozwiń
Zwiń
„Odbiorcy uprawnieni”, którzy podali w oświadczeniu swoje dane kontaktowe – e-mail i/lub telefon - dostaną potwierdzenie złożonego oświadczenia.

Czy limit przysługuje do adresu, czy do Punktu Poboru Energii (PPE)?

Rozwiń
Zwiń
Limit przysługuje osobno na każdy Punkt Poboru Energii (PPE).

Czy limity się sumują?

Rozwiń
Zwiń
Limity nie sumują się.

Jaka będzie cena za prąd po przekroczeniu limitu?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny za prąd, która będzie stosowana w rozliczeniach z „odbiorca uprawnionym” po przekroczeniu określonego limitu. Dla gospodarstw domowych i innych podmiotów z grupą taryfową G (których wymieniamy w pierwszym pytaniu) cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu tego limitu. Dla tej grupy wynosi ona 693 zł/ MWh (do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami). Szczegóły znajdują się na stronie tauron.pl/ceny

Kto może skorzystać z upustu 10% w 2024 roku?

Rozwiń
Zwiń
„Odbiorca uprawniony”, który od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyje nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w stosunku do poziomu zużycia prądu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, będzie uprawniony do otrzymania w 2024 roku upustu 10% . Upust stanowi równowartość łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży prądu oraz usługi dystrybucyjnej prądu poniesionej przez „odbiorcę uprawnionego” od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Jakie będą zasady naliczania upustu cenowego za mniejsze zużycie energii w 2023 roku?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) poziom zużycia prądu od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniesie nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, wówczas w rozliczeniach z „odbiorcą uprawnionym” w 2024 roku zostanie zastosowany upust. Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez „odbiorcę uprawnionego” od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Gdzie i do kiedy mam się zgłosić, aby uzyskać dodatek elektryczny?

Rozwiń
Zwiń
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Rozwiń
Zwiń
Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (w tym pompą ciepła) i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków*.

* dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które poświadczą, że nie korzystają z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Jaka jest wysokość dodatku elektrycznego?

Rozwiń
Zwiń
Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie prądu w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu zamieszkania, w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 000 kWh, dodatek ten wynosi 1500 zł.
Do wniosku o dodatek elektryczny dla zużycia ponad 5 000 kWh klient musi dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, które potwierdza zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 000 kWh. TAURON, na prośbę klienta, wystawi zaświadczenie o zużyciu w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Kiedy będzie wypłacany dodatek elektryczny?

Rozwiń
Zwiń
Dodatek elektryczny będzie wypłacany do 31 marca 2023 roku.

Kto powinien podpisać oświadczenie Karta Dużej Rodziny (KDR)?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę, na którą wystawiane są faktury za prąd i to właśnie ta osoba powinna mieć Kartę Dużej Rodziny (KDR).
Jeżeli osoba, na którą wystawiane są faktury za prąd nie ma KDR to:
- powinna wyrobić sobie KDR
lub
- powinna przepisać umowę na prąd na tę osobę, która ma KDR.

Czy mam prawo do cen zamrożonych Ustawą [1] , jeżeli w 2023 roku będę korzystać z cennika z gwarancją ceny?

Rozwiń
Zwiń
Dla opłat za dystrybucję energii - tak- do wysokości przysługujących limitów.
Dla opłat za sprzedaż energii – nie- cenniki z gwarancją ceny nie dają prawa do korzystania z cen zamrożonych Ustawą [1] .

Gdzie mogę sprawdzić, czy obowiązuje mnie cennik z gwarancją ceny, o którym mowa w Ustawie [1]?

Rozwiń
Zwiń
Odbiorca może sprawdzić nazwę cennika:
• w cenniku, który jest załącznikiem do umowy na prąd,
• na fakturze papierowej,
• na fakturze elektronicznej w serwisie i aplikacji mobilnej Mój TAURON,
• dzwoniąc na infolinię 606 0 606.
Takie cenniki mają w nazwie skrót „GAC” (Gwarancja Atrakcyjnej Ceny) albo „GSC” (Gwarancja Stałej Ceny). Na przykład: Cennik EE_GD GAC B S24D GZE_P1_Q2_01.07.22-30.06.23).

Czy mogę zrezygnować z cennika z gwarancją ceny?

Rozwiń
Zwiń
Tak, odbiorca może zrezygnować z cennika z gwarancją ceny w dowolnym momencie, bez ponoszenia opłat jednorazowych. Wystarczy, że wybierze nową ofertę – może to zrobić:
• samodzielnie – w serwisie lub aplikacji mobilnej Mój TAURON,
• na infolinii 555 444 555,
• w dowolnym punkcie obsługi klienta, po umówieniu wizyty. Lista POK na stronie tauron.pl/pok.

Jakie są warunki uzyskania limitu dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD) i jak będzie on wyliczony?

Rozwiń
Zwiń
Uzyskanie limitu będzie możliwe po złożeniu Oświadczenia przez administratora rodzinnych ogródków działkowych, w którym potwierdzi, że altany działkowe w rodzinnych ogrodach działkowych mają wspólny pomiar energii elektrycznej z administracją rodzinnego ogrodu działkowego, a energia jest zużywana na potrzeby altan i nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza.
Zbiorczy limit będzie wyliczony jako iloczyn 250 kWh i liczby ogródków działkowych.
Przykład 250 kWh x 100 działek na jednym liczniku = 25 000 kWh i to jest limit kWh dla tego całego ROD.
Wzór oświadczenia dla ROD możesz pobrać tutaj.

Czy prosumenci (net- billing) mogą skorzystać z ustawy zamrażającej ceny?

Rozwiń
Zwiń
Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie net-billingu, będą mieli prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym).

Czy prosumenci (net-metering) mogą skorzystać z ustawy zamrażającej ceny?

Rozwiń
Zwiń
Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie opustów (net-metering), od 1.01.2023 r. będą mieli prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – w ramach ustawowych limitów zużycia (2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu obowiązującego danego prosumenta opustu 1: 0,7 albo 1: 0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia.

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby sprawdzić ile kWh rocznie może zużywać gospodarstwo, w którym korzysta się z następujących urządzeń.

01

Kalkulator zużycia energii

02

Średnie zużycie w Polsce

Wybierz urządzenia, których używasz, a następnie wpisz, ile minut dziennie z nich korzystasz:

min.
min.

cała doba

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
szt.
min.
szt.
min.
min.
min.

Zużycie miesięczne: - kWh

Zużycie roczne: - kWh

Prezentowane wyniki są jedynie szacunkowe, przygotowane na podstawie średniego zużycia energii dla urządzeń domowych.

Średnie zużycie w Polsce dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

1996 kWh / rok

Przykładowe roczne średnie zużycie energii elektrycznej z urządzeń domowych:

Kuchenka elektryczna

Kuchenka elektryczna

1480 kWh/rok
Telewizor

Telewizor

128 kWh/rok
Kuchenka indukcyjna

Kuchenka indukcyjna

1168 kWh/rok
Pralka

Pralka

109 kWh/rok
Czajnik

Czajnik

292 kWh/rok
Laptop

Laptop

84 kWh/rok
Zmywarka

Zmywarka

262 kWh/rok
Odkurzacz

Odkurzacz

27 kWh/rok
Lodówka

Lodówka

252 kWh/rok
Żelazko

Żelazko

104 kWh/rok
Oświetlenie

Oświetlenie energooszczędne

210 kWh/rok
Mikrofalówka

Mikrofalówka

25 kWh/rok

Prezentowane wyniki są jedynie szacunkowe, przygotowane na podstawie średniego zużycia energii dla urządzeń domowych.

Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu?

W serwisie Mój TAURON
w zakładce "Faktury i płatności".

Sprawdź w Moim TAURONIE

aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Sprawdź w aplikacji

Na fakturze papierowej.

Sprawdź jak to zrobić