Wznowienie dostarczania energii

Odłączenie prądu przysparza sporo zmartwień.
Sprawdź, co najlepiej zrobić, gdy ta sytuacja przydarzy się Tobie, żeby jak najszybciej wznowić dostawy prądu.

Zobacz, jak wznowić dostarczanie energii elektrycznej

 • 1

  Opłać faktury

  Zarówno te zaległe, jak i bieżące rachunki za prąd.

 • 2

  Daj nam znać 

  Jeżeli chcesz przyspieszyć sprawę, daj nam znać, że faktury masz już opłacone.

 • 3

  Poczekaj na podłączenie

  Zrobimy to niezwłocznie, zgodnie z obowiązującą nas umową oraz przepisami prawa.

Wznowienie dostarczania energii krok po kroku

 • Ureguluj wszystkie zaległe i bieżące należności za prąd.
  Pamiętaj, że im szybciej opłacisz należności, tym szybciej będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.

  Podpowiedź dla Ciebie

  Najwygodniej i najszybciej opłacisz swoje rachunki w serwisie Mój TAURON. Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się, aby mieć płatności pod kontrolą.


 • Jeżeli masz już uregulowane płatności, prosimy poinformuj nas o tym. Będziemy mogli szybciej zareagować.

  telefonicznie

  32 606 0 606

  Zanim zadzwonisz, przygotuj numer płatnika oraz numer PESEL.

  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

  elektronicznie

  Zaloguj się na swoje konto w serwisie Mój TAURON i wyślij nam potwierdzenie przelewu.

  Serwis obsługowy Mój TAURON dostępny jest 24h/7.

  osobiście

  Przyjdź do nas osobiście. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dowód wpłaty.

  Adresy i godziny otwarcia Punktów Obsługi Klienta znajdziesz tutaj.


 • Zgodnie z art. 6b ust. 5 prawa energetycznego dostawca powinien wznowić dostarczanie prądu, gazu lub ciepła wstrzymanego z powodów wymienionych w art. 6b ust. 1, 2 i 4 prawa energetycznego, jak tylko ustaną przyczyny wstrzymania ich dostarczania.

  Koszt ponownego podłączenia

  Za wznowienie dostarczania prądu, po wstrzymaniu jego dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy prawo energetyczne, z zastrzeżeniem postanowień art. 6c tej ustawy, Operator Systemu Dystrybucyjnego pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Dystrybucyjną

  Podpowiedź dla Ciebie

  Prosimy, przygotuj wcześniej obiekt lub lokal i wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, które mogą spowodować zagrożenie dla osób lub mienia.


Powody wstrzymania dostawy energii – co mówi prawo energetyczne.

Art. 6b Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:
  1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
  2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
 2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
 3. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.
 4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
 5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane niezwłocznie wznowić dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wstrzymanego z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.
 6. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się do obiektów służących obronności państwa.

Warto wiedzieć

Należności w ratach

Jeżeli masz kłopoty z terminowym opłaceniem rachunku, możesz poprosić o rozłożenie należności na raty. Raz na pół roku możesz wystąpić z prośbą o przyznanie rat.

Wypełnij wniosek online

Wpłata po terminie

Jeżeli wpłacasz należność po upływie terminu płatności, prosimy Cię, poinformuj nas o tym. Jeżeli nie będzie za późno, pozwoli to ustrzec Cię przed odłączeniem Ci prądu.

Inny sprzedawca prądu

Jeżeli Twoim sprzedawcą prądu jest inna firma niż TAURON, a odłączenie prądu nastąpiło ze względu na zaległości w płaceniu rachunków za sprzedaż energii, musisz skontaktować się ze swoim sprzedawcą prądu.