Wznowienie dostarczania energii elektrycznej

Odłączenie energii elektrycznej przysparza sporo zmartwień. Sprawdź, co zrobić, gdy ta sytuacja przydarzy się Tobie, tak by jak najszybciej wznowić dostarczenie energii.

Warto wiedzieć

Wpłata po terminie

Chcąc ustrzec się przed odłączeniem energii elektrycznej, wpłacając po terminie poinformuj nas o tym w dogodny dla Ciebie sposób :

Rozłożenie długu na raty

W przypadku kłopotów z terminowym opłaceniem rachunku możesz niezwłocznie po otrzymaniu faktury skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym w celu rozłożenia należności na raty. Standardowo Klient raz w roku po wpłaceniu 50% należności otrzymuje zgodę na spłatę pozostałej kwoty w dwóch ratach.

Koszt podłączenia

Za wznowienie dostarczania prądu, po wstrzymaniu jego dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c  ustawy, Operator Systemu Dystrybucyjnego pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Dystrybucyjną

 • Krok 1

  Dokonaj płatności.

  Ureguluj zaległe i bieżące należności

  im szybciej dokonasz płatności, tym szybciej będziemy mogli zająć się Twoją sprawą

  Krok 2

  Poinformuj nas o tym. Drogą mailową bądź osobiście

  e-mail

  dom@tauron.pl
  firma@tauron.pl 
  Wyślij nam potwierdzenie przelewu.

  POK

  Zabierz ze sobą dowód wpłaty. Adresy i godziny otwarcia POKów znajdziesz tutaj


  infolinia

  32 606 0 606

  Masz pytania? Zapraszamy na naszą infolinię. Pamiętaj, że potrzebny będzie nr płatnika i nr PESEL/NIP.

  Nasze infolinie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00

  (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora)

  Krok 3

  Oczekuj na ponowne podłączenie

  Zgodnie z Art.6b - Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane niezwłocznie wznowić dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wstrzymanego z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.

  UWAGA!

  W celu bezpiecznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, po ustaniu przyczyn jej wstrzymania, przygotuj lokal/obiekt do wznowienia energii. Odłącz od instalacji wszystkie urządzenia elektryczne, które, w związku ze wznowieniem energii, mogłyby ulec uszkodzeniu czy zniszczeniu lub których uruchomienie mogłoby spowodować zagrożenie dla osób lub mienia.

 • Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej może nastąpić za nieterminowe regulowanie należności wynikające z umowy Dystrybucyjnej lub umowy Sprzedażowej.

  • W przypadku wstrzymania dostawy energii elektrycznej za należności wynikające z umowy Dystrybucyjnej procedura jest taka sama jak przy umowie Kompleksowej.
  • W przypadku wstrzymania dostawy energii elektrycznej za należności wynikające z umowy Sprzedażowej, skontaktuj się ze sprzedawcą, który daje dyspozycję na wznowienie dostawy energii elektrycznej.
 • Wybierz najlepszą dla Ciebie formę płatności

  ePłatność

  To szybka i wygodna forma płatności, która dostępna jest dla użytkowników Mojego TAURONA w wybranej ofercie. Zaloguj się do Mojego TAURONA.

  gotówka lub przelew

  To tradycyjne i bezpieczne rozwiązanie. Ważne jednak by sprawdzić nr konta bankowego i zwrócić uwagę na datę, tak by opłacać rachunek za konkretny okres rozliczeniowy.

  polecenie zapłaty

  Dla osób, które cenią sobie czas i wygodę, stworzyliśmy możliwość wykonywania płatności w formie polecenia zapłaty. Czytaj więcej.

Prawo energetyczne - powody wstrzymania

Art. 6b Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

 • w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii,

 • odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

Podoba Ci się nasza strona? A może chcesz coś zmienić?

Wyraź swoją opinię w ankiecie.

Porady

Kilka prostych zasad, które pozwolą Ci zaoszczędzić na rachunkach za prąd oraz zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim.