O programie "Energia Plus"

Program „Energia Plus” ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Budżet Programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 4 000 000 tys. zł. Wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.Kto może skorzystać z Programu?

Z Programu „Energia Plus” mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą.

Na co można wydać pieniądze?

Z Programu „Energia Plus” można sfinansować następujące typy przedsięwzięć:

przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, a także wdrożenie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, takie jak:
• technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
• technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
• modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,
• wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami       elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw;
przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji; modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych, energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, przedsięwzięcia ukierunkowane na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, np. budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadząca do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów; przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.


Formy finansowania

Dofinansowanie jest udzielane w formie:

pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki może wynieść od 1 mln zł do 300 mln zł, oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku; dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (ang. Organic Rankine Cycle, pl. Organiczny cykl Rankine'a).Dokumenty Programu

Więcej informacji oraz dokumenty związane z Programem "Energia Plus" dostępne są na oficjalnej stronie Programu.