Wznowienie dostarczania energii elektrycznej

Odłączenie energii elektrycznej przysparza sporo zmartwień. Sprawdź, co zrobić, gdy ta sytuacja przydarzy się Tobie, tak by jak najszybciej wznowić dostarczenie energii.

Wznowienie dostarczania energii krok po kroku

Wpłata po terminie

Chcąc ustrzec się przed odłączeniem energii elektrycznej, wpłacając po terminie poinformuj nas o tym w dogodny dla Ciebie sposób

Rozłożenie długu na raty

W przypadku kłopotów z terminowym opłaceniem rachunku możesz niezwłocznie po otrzymaniu faktury skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym w celu rozłożenia należności na raty. Standardowo Klient raz w roku po wpłaceniu 50% należności otrzymuje zgodę na spłatę pozostałej kwoty w dwóch ratach.

Koszt podłączenia

Za wznowienie dostarczania prądu, po wstrzymaniu jego dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c  ustawy, Operator Systemu Dystrybucyjnego pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Dystrybucyjną

 • Krok 1

  Dokonaj płatności.

  Ureguluj zaległe i bieżące należności

  im szybciej dokonasz płatności, tym szybciej będziemy mogli zająć się Twoją sprawą

  Krok 2

  Poinformuj nas o tym. Drogą mailową bądź osobiście

  POK

  Zabierz ze sobą dowód wpłaty. Adresy i godziny otwarcia POKów znajdziesz tutaj


  Infolinia

  32 606 0 606 

  Chcąc upewnić się w kwestii podłączenia, zapraszamy na naszą infolinię pamiętając, że potrzebny będzie nr płatnika i nr PESEL/NIP.

  Ureguluj wszystkie zaległe i bieżące należności za prąd.
  Pamiętaj, że im szybciej opłacisz należności, tym szybciej będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.

  Podpowiedź dla Ciebie

  Najwygodniej i najszybciej opłacisz swoje rachunki w serwisie Mój TAURON. Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się, aby mieć płatności pod kontrolą.


 • Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej może nastąpić za nieterminowe regulowanie należności wynikające z umowy Dystrybucyjnej lub umowy Sprzedażowej.

  Jeżeli masz już uregulowane płatności, prosimy poinformuj nas o tym. Będziemy mogli szybciej zareagować.

Powody wstrzymania dostawy energii – co mówi prawo energetyczne.

Art. 6b Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:
  1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
  2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
 2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
 3. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.
 4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
 5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane niezwłocznie wznowić dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wstrzymanego z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.
 6. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się do obiektów służących obronności państwa.

Postaw na wygodę! Skorzystaj z serwisu Mój TAURON!

Opłać rachunki / Zmień dane w umowie / Przepisz licznik na inną osobę / Przedłuż umowę / Otrzymaj ekstra bonusy