Dziękujemy za złożenie wniosku o nowe przyłączenie

Na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie potwierdzenie rejestracji zgłoszenia w naszym systemie.
W tym mailu otrzymasz również numer sprawy w formie MAIL/0000-00-00/0000000