Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekt: „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych.” 
Cel projektu:  Celem projektu jest zbudowanie i przetestowanie prototypu innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej wykorzystując baterie z transportu elektrycznego (EV), najczęściej z ogniwami litowo-jonowymi (zwane dalej bateriami SL, tj. Second Life). Projekt również ma na celu stworzenie procedur, które znajdą zastosowanie w procesie kwalifikacji baterii do ponownego użycia.
 Efekty projektu Efektem projektu będzie opracowanie prototypu bateryjnego magazynu energii wykorzystującego używane baterie litowo-jonowe. Ponadto efektem projektu będzie wstępne określenie modelów procesów okołoprodukcyjnych związanych z przekształcaniem użytkowanych w pojazdach elektrycznych baterii pod nowe zastosowania.
Konsorcjum Projektowe:  Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w ramach konsorcjum z TAURON Dystrybucja S.A.
Wartość projektu: 4 676 068,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 573 683,75 zł