Kalkulator oszczędności gazu

   

Powyższa informacja nie jest ofertą, przyrzeczeniem oszczędności, ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza informacja jest aktualna na dzień bieżący. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na funkcjonalność powyższego kalkulatora informacje dotycząca oszczędności odnosi się do reprezentowanego przykładu. Oszczędność dla reprezentowanego przykładu zużycia gazu na poziomie: 4080 zł / rocznie zakupionego Paliwa gazowego w ramach Taryfy PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. aktualnej na dzień bieżący. Do obliczenia wysokości oszczędności przyjęto: zużycie miesięczne gazu w PLN na poziomie: 340 zł co odpowiada 22,06 MWh gazu zakupionego po cenie wg. Taryfy PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w porównaniu do ceny Paliwa gazowego dla Cennika Gaz dla Domu – 3 lata TAURON Sprzedaż Sp. zo.o. Kwota oszczędności nie uwzględnia kosztów opłat dystrybucyjnych